W sobotę 9 stycznia 2016 roku o godzinie 10.00 w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2016
Samorząd radcowski zaprasza do zgłaszania kandydatów do konkursu promującego radców prawnych i...
Krzysztof Sobczak
03.01.2016
Prawnicy
Wezwania do strajku sędziów, jakie pojawiły się w ramach dyskusji o zmianach dot. Trybunału...
Krzysztof Sobczak
03.01.2016
Kancelaria Linklaters doradzała swojemu wieloletniemu klientowi W. P. Carey, inwestora...
Krzysztof Sobczak
03.01.2016
Rynek
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi wzrosło...
PAP
03.01.2016
Właściciele działek, z których wywozi się śmieci nie muszą w deklaracjach o wysokości opłaty za...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2016
Projekt ustawy wprowadzającej zmianę zasad niejawnego pozyskiwania informacji o osobach w dalszym...
Krzysztof Sobczak
02.01.2016
Wspólnota mieszkaniowa stanowi swego rodzaju podmiot demokracji lokalnej, którego decyzje...
Sara Oziemska
02.01.2016
Wydawanie seniorom - studentom Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaświadczeń lekarskich o braku...
PAP
02.01.2016
Ogłoszony 6 października br. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE unieważnił decyzję Komisji...
PAP
02.01.2016
Kancelarie odszkodowawcze szukają poszkodowanych oraz rodzin zmarłych w wypadkach samochodowych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2016
Rynek
Już obowiązują przepisy prawa restrukturyzacyjnego, które mają za zadanie pomagać przedsiębiorcom w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2016
Kontrole paszportowe na granicy duńsko-niemieckiej są coraz bardziej prawdopodobne - poinformował...
PAP
02.01.2016
Poselski projekt nowelizacji ustawy o Policji nie przewiduje żadnych dodatkowych uprawnień dla...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2016
Zalegający z zapłatą grzywny w nowym roku 2016 trafi do rejestru dłużników. Wpisu dokonuje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2016
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2016
Dyrektorzy: TVP1 Piotr Radziszewski, TVP2 Jerzy Kapuściński, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej...
PAP
01.01.2016
Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało projekty przepisów, które znoszą obowiązkową publikację...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2016
Od 1 stycznia Program I PR emituje o każdej pełnej godzinie hymn Polski na zmianę z hymnem UE. Jak...
PAP
01.01.2016
Sąd Najwyższy 25 lutego odpowie na pytanie prawne, czy lustracja obejmuje każdą współpracę z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2016
Od tego roku przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym ma być rejestrowany, chyba że nie...
PAP
01.01.2016
Powołanie wiceministra odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo zapowiada minister cyfryzacji Anna...
PAP
01.01.2016
Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która skraca kadencje obecnych...
PAP
01.01.2016
Koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym będą pokrywały wszystkie podmioty działające na tym rynku, a...
PAP
01.01.2016
Upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych oraz rodzinnych, gospodarczych i z zakresu prawa...
PAP
01.01.2016
Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ten, który otrzyma...
PAP
01.01.2016
Przekształcanie wspólnot gruntowych we współwłasność, co umożliwi zakładanie ksiąg wieczystych,...
PAP
01.01.2016
Od nowego roku, jeśli rodzina korzystająca ze świadczeń przekroczy uprawniające do nich kryterium...
PAP
01.01.2016
Stworzenie warunków rozwoju rynku listów zastawnych, emitowanych przez banki hipoteczne poprzez...
PAP
01.01.2016
Polepszenie sytuacji przedsiębiorców między innymi w kwestiach płynności finansowej ma na celu...
PAP
01.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski