Po 10 latach trudno będzie wrócić do zawodu, ale każdy musi ponieść konsekwencje za swoje czyny,...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
KRS odpowiada Iustitii w sprawie wykładni Prawa o ustroju sądów powszechnych. Kwestia dotyczy...
Katarzyna Irytowska
10.08.2012
W Warszawie toczy się ok. ośmiu tysięcy postępowań związanych z tzw. dekretem Bieruta. Miasto w...
10.08.2012
Podejmowanie i wynik uchwał są wewnętrzną sprawą walnego zgromadzenia izby notarialnej stwierdził...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Prezes PKW, sędzia Stefan Jaworski znów znalazł się na pierwszych stronach gazet. Powód?...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek osoby żalącej się na umieszczenie w Krajowym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2012
Państwo i obowiązujące prawo nie są w stanie ochronić obywateli przed niewiedzą, naiwnością, ani...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2012
Należy wprowadzić darmowe doradztwo finansowe na poziomie gmin - mówiła rzecznik praw obywatelskich...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
Ministerstwo zdrowia zostało zmuszone do przedłużenia prawa o zdrowotnych składkach rolniczych na...
Kamil Szymański
09.08.2012
Do 20 sierpnia gdańska prokuratura okręgowa ma przedstawić prokuratorowi generalnemu Andrzejowi...
09.08.2012
Główny inspektor sanitarny Przemysław Biliński zaproponuje zwiększenie kar za nieprzestrzeganie...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
Pracownicy, którzy przed wejściem w życie tzw. ustawy antykryzysowej, czyli przed 22 sierpnia 2009...
09.08.2012
Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2012
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Umożliwia ona...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
Prokurator Generalny Andrzej Seremet krytykuje przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt...
09.08.2012
Upadły, który udzielił poręczenia i zabezpieczył wykonanie tego zobowiązania ustanawiając hipotekę,...
Katarzyna Irytowska
09.08.2012
Odszkodowania dla spadkobierców przedwojennych właścicieli gruntów oraz zwrot terenów na podstawie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2012
Ministerstwo Turystyki twierdzi, że kontrole biur podróży wykazują spore nieprawidłowości, jeśli...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
Automat zmierzy przekroczenie prędkości, komputer wystawi mandat, a kierowca z własnej kieszeni...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
W miejscowościach do 100 tys. będzie można wozić pasażerów bez sprawdzenia wiedzy z topografii -...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
Sąd Najwyższy 8 sierpnia odmówił podjęcia uchwały w sprawie pytania, czy spadkobiercy zbywcy...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.08.2012
Nieprawdą jest, że prokuratura lekceważy przestępstwa popełniane z nienawiści rasowej czy...
Katarzyna Żaczkiewicz
08.08.2012
Przez 13 lat NIK i Skarb Państwa odmawiali wypłaty zadośćuczynienia dziecku pracownika tych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2012
Notariusze chcą zwiększyć bezpieczeństwo klientów swych kancelarii. Tomasz Janik, prezes KRN (na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2012
Senat przygotował projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, która uwzględnia wyrok Trybunału...
Katarzyna Żaczkiewicz
08.08.2012
Ministerstwo sprawiedliwości chce, by przepis dotyczący wyjaśnień składanych przez dłużnika był...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Odmowa składania wyjaśnień przez dłuznika na żądanie komornika zostanie ukarana grzywną sięgającą 2...
Monika Sewastianowicz
08.08.2012
Warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel doradza na rzecz francuskiej firmy ubezpieczeniowej Groupama...
08.08.2012
Rynek
Zmiana kodeksu postępowania karnego ma na celu uniemożliwienie prowadzenia w dwóch różnych...
Adam Żelewski
08.08.2012