Kodeks ten został przyjęty przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) 28 października 1988 roku, a później był zmieniany.
Kodeks Etyki Prawników Europejskich jest wiążący dla polskich radców prawnych podczas ich działalności transgranicznej czyli podczas wszelkich kontaktów zawodowych radcy prawnego z prawnikami z innych Państw Członkowskich CCBE oraz działalności zawodowej radcy prawnego na terenie innego Państwa Członkowskiego CCBE, niezależnie od tego czy radca prawny fizycznie się w nim znajduje.
W Preambule Kodeksu czytamy, że rola prawnika nakłada na niego szereg obowiązków o charakterze prawnym i moralnym wobec klienta, sądów oraz innych organów, przed którymi prawnik broni praw klienta lub występuje w jego imieniu, zawodu prawnika w ogólne, a w szczególności każdego innego przedstawiciela zawodów prawniczych oraz społeczeństwa. Nieprzestrzegania zasad wskazanych w Kodeksie może skutkować nałożeniem sankcji dyscyplinarnych.
Organizacje prawnicze postulują, aby w miarę możliwości zasady deontologii i praktyki zawodowej były interpretowane i stosowane w sposób zgodny z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Prawników Europejskich.

Więcej >>>