Nie trzeba brać dywidendy, by na niej zarobić

Ostatnio nie ma dnia, w ktrym inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spłki. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite....

28.06.2011

Zaświadczenia w Ordynacji podatkowej

Komentarz poświęcony jest instytucji zaświadczeń na gruncie ordynacji podatkowej. Autor wskazuje na przesłanki wydania zaświadczenia, na sposb działania organu podatkowego po otrzymaniu żądania osoby...

28.06.2011

Jak pokonać inflację bezpiecznie inwestując?

Antyinflacyjna lokata daje zarobić 1,5 p.p. ponad wskaźnik wzrostu cen, oprocentowanie zeszłorocznych obligacji skarbu państwa sięga 7,5 proc., a dłużne papiery korporacyjne dają zarobić nawet 14,44...

23.06.2011