Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło informacje na temat umów podatkowych zawartych z Wyspą Man.

Od dnia 28 października 2011 r. obowiązują 2 umowy:
1. Umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym z dnia 7 marca 2011 r.
Umowa rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Wyspę Man. Wprowadza ona generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.
2. Umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych z dnia 7 marca 2011 r.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych ma zastosowanie do następujących kategorii dochodów: z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów. W umowie przyjęto jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego.

Z dniem 27 listopada wejdzie w życie kolejna umowa z Wyspą Man - Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych.
Umowa o wymianie informacji została zawarta w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych ma zastosowanie do następujących kategorii dochodów: z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów. W umowie przyjęto jako metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło:
www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2011 r.