MF określił wzór certyfikatu weryfikacji dostawy

Uzyskanie przez podmioty dokonujące transferów wewnątrzunijnych potwierdzonego przez organ celny certyfikatu weryfikacji dostawy, który pozwoli im wywiązać się z wymogów nakładanych na takie...

05.07.2013

Polska gospodarka powoli wynurza się ze spowolnienia

Polska gospodarka, mimo znacznego spowolnienia, uniknie recesji prognozuje Marek Rozkrut, główny ekonomista EY. Twierdzi, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie ok. 1 proc. Problemem pozostaje...

05.07.2013

Unijny audyt procedury uproszczonej

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przeprowadzili w czerwcu w warszawskiej izbie celnej i Urzędzie Celnym w Pruszkowie audyt, który obejmował zagadnienia związane z wydawaniem przedsiębiorcom...

05.07.2013

Rozpoczęto debatę nad zasadami rachunkowości MŚP

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej oraz potrzeby informacyjne podmiotów powiązanych z ich działalnością to najważniejsze tematy konferencji...

05.07.2013

Bratkowski z RPP: nie trzeba już ciąć stóp

Kondycja gospodarki będzie się poprawiała i obecnie Rada Polityki Pieniężnej powinna się zatrzymać w obniżaniu stóp procentowych - uważa członek Rady Andrzej Bratkowski.

05.07.2013

Oddajemy państwu ponad połowę naszych dochodów

Pracownik zarabiający przeciętną pensję płaci około 27 tys. zł podatków rocznie. Stanowi to blisko 53 proc. wypracowanego przez niego dochodu. Do własnej dyspozycji, czyli na rękę, zostaje mu 24 tys....

04.07.2013

Skarbówka zapuka do drzwi

Ministerstwo Finansów chce, by kontrolerzy mogli odwiedzać domy podatników. Kto nie wpuści skarbówki, może zapłacić karę alarmuje Puls Biznesu.

04.07.2013