Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą braku obowiązku składania deklaracji podatkowych w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników VAT UE.

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy VAT czynni, co do zasady, nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. powyższe również dotyczy podatników zarejestrowanych jako podatników VAT UE, jeżeli nie dokonali oni transakcji wewnątrzwspólnotowych za ten okres.

Do podatników VAT UE, którzy dokonali takiego zawieszenia działalności w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma zastosowania przepis art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wykreślenia ich z rejestru podatników VAT UE. Przepis ten dotyczy bowiem tylko takich przypadków, w których podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie zawiesił działalności. Natomiast podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy powiadomili zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i którzy nie dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie są obowiązani do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług, tym samym nie są w ogóle objęci zakresem art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Katarzyna Bogucka

źródło: www.mf.gov.pl