Wydarzenie pod przewodnictwem Microsoft Poland, oficjalnego partnera Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, zorganizowano we współpracy z Rafałem Trzaskowskim – eurodeputowanym Parlamentu Europejskiego. Podczas swojego wystąpienia Filip Łukaszewicz z kancelarii prawnej Bird & Bird, nawiązywał do najnowszego raportu oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym oddziaływania cloud computingu na ekonomiczny i społeczny rozwój w regionie Central and Eastern Europe (CEE). Konferencja była także okazją do dialogu na temat wpływu modelu cloud i rynku IT na generowanie miejsc pracy w regionie CEE oraz roli jaką nowoczesne technologie mogą spełniać w takich obszarach jak administracja, zdrowie czy edukacja.

- Opracowany przez Bird & Bird najnowszy Raport Związku Banków Polskich – „Cloud Computing w sektorze finansowym. Regulacje i standardy”, będący pierwszą częścią ogólnego raportu ZBP o przetwarzaniu chmurowym, uwzględnia obecne regulacje prawne, które należy wziąć pod uwagę, rozważając korzystanie z usług IT w modelu cloud – mówi Maciej Gawroński, szef polskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Bird & Bird. - Kancelaria Bird & Bird posiada ekspercką wiedzę prawną dotyczącą nowoczesnych technologii i aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat prawnych aspektów związanych z ich rozwojem. Seminarium było więc doskonałą okazją do podzielnia się uniwersalną wiedzą oraz najlepszymi praktykami nie tylko na polskim gruncie – dodaje.

Opracowanie zostało po raz pierwszy przedstawione na tegorocznej III edycji konferencji IT@Bank w Warszawie, gdzie spotkało się z uznaniem czołowych przedstawicieli sektora bankowego i finansowego. „Cloud Computing w Sektorze Finansowym. Regulacje i Standardy” pod redakcją Macieja Gawrońskiego – stanowi pierwszą część raportu Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich na temat cloud computingu. W chwili obecnej nie ma przepisów ani urzędowych interpretacji lub zaleceń, odnoszących się w sposób bezpośredni do przetwarzania chmurowego. Autorzy raportu starają się więc zinterpretować istniejące regulacje pod kątem tego, jakie tworzą uwarunkowania dla modelu cloud. Opracowanie na temat zastosowania cloud computingu w sektorze bankowym w Polsce i na świecie, oprócz aspektów prawnych, uwzględni również charakterystykę zjawiska cloud computingu w wymiarze całościowym, zakres modelu „przetwarzania w chmurze”, możliwości z nim związane oraz bariery i korzyści płynące z jego wykorzystania. Wydanie pełnego opracowania zaplanowano na koniec 2012 roku. Pierwsza część raportu, przygotowana przez Bird & Bird w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępna jest na stronie internetowej kancelarii.