MFW radzi Polsce dalsze cięcia stóp procentowych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie postrzega polską gospodarkę, ale szereg osób z MFW zwraca uwagę na wysoki poziom realnych stóp procentowych i sugeruje ich obniżanie - poinformował w...

19.07.2013

W.Brytania kieruje się fiskalnym mandatem

W. Brytania nie jest członkiem eurostrefy, ani paktu fiskalnego. Kryteria traktatu z Maastricht formalnie jej nie obowiązują. W polityce fiskalnej rząd kieruje się mandatem fiskalnym (regułą fiskalną...

19.07.2013

Przepisy UE dopuszczają dług w wys. 60 proc. PKB

Przepisy UE i pakt fiskalny wdrożone w życie w reakcji na kryzys zadłużenia wyznaczają dopuszczalny próg długu publicznego w wysokości 60 proc. PKB. Jednak Polsce jako krajowi spoza strefy euro nie...

18.07.2013