Małe OPP zamieszczą uproszczone sprawozdanie

Organizacje pożytku publicznego (OPP), których przychód w danym roku nie przekroczy 100 tys. zł zamieszczą w na stronie ministerstwa pracy roczne uproszczone sprawozdania merytorycznego ze swojej...

20.02.2013

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych co rok

Podmioty prowadzące ewidencje wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywały raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas co miesiąc.

20.02.2013

USA: Facebook unika płacenia podatku

Największy serwis społecznościowy uniknął zapłacenia podatku za ubiegły rok, otrzymał natomiast kilkaset milionów dolarów zwrotu - informuje Rzeczpospolita.

19.02.2013

Firmy chcą mieć wpływ na wydatkowanie 1 proc. CIT

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w prawie, który od 2014 r. umożliwi przedsiębiorcom przekazanie 1 proc. CIT na dowolny wydział dowolnej uczelni lub na rzecz instytutu badawczego....

19.02.2013

We wtorek Sejm zajmie się zwrotem podatku akcyzowego

We wtorek w Sejmie odbędzie się I czytanie rządowego projektu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która ma umożliwić...

18.02.2013

Ubezpieczenie OC w oparciu o umowę generalną

Doradca podatkowy

Członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą być objęci ochroną ubezpieczeniowa na warunkach wynegocjowanych przez samorząd w umowie generalnej.

16.02.2013

Za brak sprawozdania będzie groziła grzywna

Nawet 20 proc. zobowiązanych podatników nie składa do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych. Jednak już od przyszłego roku urzędy skarbowe będą mogły nałożyć karę na podatnika, który nie złoży w...

15.02.2013

Zachęty i nagrody dla klienta

Doradca podatkowy

Jednym z instrumentów marketingowych służących osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej jest zaoferowanie klientowi dodatkowych świadczeń, wykraczających poza...

15.02.2013

MF chce opodatkować spółki komandytowe podatkiem CIT

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by spółki komandytowe płaciły podatek dochodowy od osób prawnych. To oznacza, że podatek od dochodów płaciliby zarówno wspólnicy takiej spółki, jak i ona sama....

14.02.2013

NIP złożymy przez internet

NIP- 7, NIP-B, NIP-C oraz ZAP-3 będzie można złożyć od 1 lipca za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14.02.2013