Firma traci status małego podatnika, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i podatku od...
Adam Bartosiewicz
31.10.2012
Wykreślenie przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia gruntów i budynków lub ich części do...
Katarzyna Bogucka
31.10.2012
Wniesienie przez osobę fizyczną wkładu niepieniężnego w postaci prawa do znaku towarowego do spółki...
Jolanta Mazur
31.10.2012
Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że Polska ma wsparcie 17 lub 18 państw UE na rzecz...
Tumidalska Marta
31.10.2012
Szwecja ostro skrytykowała we wtorek najnowszy dokument budżetowy prezydencji cypryjskiej, który...
Kot Michał
31.10.2012
Każdego dnia portugalskie urzędy skarbowe zajmują majątek 2,8 tys. mieszkańców tego kraju. W ciągu...
PAP
31.10.2012
Polska sporo traci na propozycji Cypru, zakładającej cięcia budżetu UE na lata 2014-20 o ponad 50...
Czerny Inga
31.10.2012
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie; Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i...
Jolanta Mazur
30.10.2012
Komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski krytycznie ocenia dokument budżetowy prezydencji...
Czerny Inga
30.10.2012
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku wyniesie 0,97 zł za 1 litr oleju napędowego...
Katarzyna Bogucka
30.10.2012
Liczba skarg z zakresu prawa podatkowego stanowi niecały 1 proc. wszystkich spraw wpływających do...
Jolanta Mazur
30.10.2012
Wczoraj została opublikowana umowa pomiędzy Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego...
Katarzyna Bogucka
30.10.2012
Samochody nabyte do dalszej odsprzedaży, wykorzystywane wcześniej do jazd próbnych lub jako auta...
Michał Malinowski
30.10.2012
Ministerstwo Finansów chce, zgodnie z regulacjami unijnymi, zliberalizować standardy przesyłania i...
Jolanta Mazur
30.10.2012
Eksperci PKPP Lewiatan przedstawili swoją opinię dotyczącą projektu zmiany rozporządzenia w sprawie...
Jolanta Mazur
30.10.2012
Nie ma przeszkód, aby pracodawca przyznając pracownikowi nieodpłatne świadczenie przyznał mu...
Tomasz Krywan
30.10.2012
Wpływy do budżetów państwa, krajów związkowych i samorządów w Niemczech mają w tym roku po raz...
Lepiarz Jacek
30.10.2012
Nie można wskazywać na faktycznie zastosowany kurs w sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do...
Michał Malinowski
30.10.2012
Cypryjska prezydencja proponuje minimum 50 mld euro cięć do propozycji budżetu UE na lata 2014-20,...
Czerny Inga
30.10.2012
Cypryjska prezydencja przedstawiła propozycję budżetu UE na lata 2014-20, zakładającą cięcia o...
Kot Michał
30.10.2012
Wśród zmian zaproponowanych w projekcie założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania...
Katarzyna Bogucka
29.10.2012
Jeśli leki wydano w lipcu, to należy ująć sprzedaż w lipcu (oczywiście w kwotach otrzymanych od...
Adam Bartosiewicz
29.10.2012
Pojazdy typu pick-up, które spełniają wymagania klasyfikacji do kodu 8703 podlegają akcyzie -...
Katarzyna Bogucka
29.10.2012
Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w...
Michał Malinowski
29.10.2012
Tegoroczna edycja spotkań dla przedstawicieli firm i obsługujących ich doradców podatkowych...
Agnieszka Koziarek
29.10.2012
Doradca podatkowy
30 października mija termin składania w Ministerstwie Finansów wstępnego zapotrzebowania na znaki...
Jolanta Mazur
29.10.2012
1 grudnia wejdzie w życie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do...
Jolanta Mazur
29.10.2012
Podatnicy za zaskarżenie interpretacji podatkowej zapłacą 750 zł i ewentualne kolejne 750 zł, jeśli...
Jolanta Mazur
29.10.2012
W tym roku firmy przestaną sztucznie obniżać swoje listopadowe dochody, co robiły dotychczas, by...
Musiał Marcin
29.10.2012
W kontekście wskazanego przez podatnika stanu faktycznego sąd administracyjny może jedynie...
Michał Malinowski
29.10.2012