E-podręcznik pomoże w nauce matematyki

Nauka matematyki połączona z wykorzystaniem nowoczesnych technik IT, w tym e-podręcznika, aktywizuje uczniów - zgodzili się nauczyciele i eksperci podczas dyskusji nad współfinansowanym przez UE...

22.01.2013

Matura za dwa lata bez prezentacji z jęz. polskiego

Odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru - to...

22.01.2013

Zapisy do włoskich szkół tylko przez internet

Po raz pierwszy we Włoszech rozpoczęte w poniedziałek zapisy do szkół wszystkich szczebli odbywają się tylko przez internet. Wywołuje to liczne protesty, ponieważ - jak wskazują oficjalne statystyki...

22.01.2013