Edukacja włączająca jednym z priorytetów w szkołach

Edukacja włączająca to jest kierunek rozwoju systemu edukacji od którego nie ma odwrotu. Wiele się musi zmienić w naszej mentalności, tak byśmy umieli dostrzegać wartość w różnorodności powiedział...

08.10.2014

MEN zapowiada duże nakłady na szkolnictwo zawodowe

920 mln euro z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 ma być przeznaczone na wsparcie szkolnictwa zawodowego. 120 mln euro dzielonych będzie centralnie, a 700 mln poprzez programy...

08.10.2014

Biskupi krytykują rządowy elementarz

Episkopat Polski uznał, że rządowy podręcznik dla pierwszoklasistów jest infantylny i pomija treści wiążące się z małżeństwem i rodziną. Szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska zapewnia, że podręcznik...

08.10.2014

Austria: joga usunięta ze szkoły podstawowej

Ze szkoły podstawowej w austriackim mieście Dechantskirchen usunięto lekcje jogi po skardze jednej z matek, że joga jest sprzeczna z nauką chrześcijańską - poinformowała w środę agencja Associated...

08.10.2014

Egzaminy w szkołach mają być kolorowe

Już w 2015 roku sale zostaną podzielone na barwne sektory, do których przypisani będą nauczyciele. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaordynowała nowe procedury związane z przebiegiem testu...

08.10.2014

Minister zapowiada Rok Zawodowców w oświacie

Jeszcze w tym tygodniu przedstawię szczegóły zmian i działań, które chcemy podjąć, aby usprawnić szkolnictwo zawodowe zapowiedziała w poniedziałek minister edukacji narodowej Joanna...

07.10.2014

Finansowanie oświaty tematem KKDS

Finansowanie oświaty, zmiany w prawie oświatowym oraz rola dyrektora w środowisku szkolnym - to główne tematy XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

07.10.2014

Oświata ma się włączyć w integrację Romów

Działania w dziedzinie edukacji, w tym kulturowej, historycznej i obywatelskiej oraz aktywizacji zawodowej to główne cele rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata...

07.10.2014

Pozytywne wnioski z ewaluacji szkół

Szkoły zapewniają odpowiednie warunki do realizacji procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych to jeden z głównych wniosków płynących z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzanych w latach...

07.10.2014

Szkolne biblioteki pracują na ułamku etatu

Ponieważ brakuje norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy, niektóre placówki proponują im pracę jedynie na 1/30 etatu. Cierpią na tym dzieci - alarmuje Biblioteka Narodowa.

07.10.2014

Wynagrodzenia nauczycieli w UE zaczynają rosnąć

Z raportu opublikowanego przez KE wynika, że wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach oraz przedszkolach wzrosły w 16 krajach europejskich, ale nie w Polsce. W wielu...

05.10.2014

Szkolnictwo zawodowe potrzebuje współpracy z biznesem

Współpraca z przedsiębiorcami oraz kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia, kreatywność i relacji społecznych powinny być podstawa kształcenia zawodowego. A dzieci już od przedszkola...

05.10.2014