– Pozyskaliśmy unijne dofinansowanie na utworzenie dodatkowych grup przedszkolnych i wykazujemy te dzieci w systemie informacji oświatowej, ale od września otrzymujemy jednocześnie dotację przedszkolną. Wiemy, że wydatki nie powinny się dublować, ale nie mamy pewności, czy nie dochodzi do podwójnego finansowania – zastanawia się Krzysztof Starczewski, wójt gminy Rawa Mazowiecka. Sankcją za to naruszenie jest konieczność zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.
MEN i MRR jednak uspokajają i podkreślają, że pomoc może być pobierana z obu źródeł. Przed dublowaniem świadczeń chronią przepisy rozporządzenia określającego warunki udzielania dotacji.
– W celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka związanego z podwójnym finansowaniem wydatków w rozporządzeniu wprowadzono ograniczenie wskazujące, że dotacja celowa może być wykorzystana tylko na zadania, na które gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich – tłumaczy Piotr Popa, rzecznik prasowy MRR.