O tym, jak zbudować silne i odporne, a tym samym szczęśliwsze i odnoszące sukcesy pokolenie, z Katarzyną Kloskowską-Kustosz, ekspertem w dziedzinie wypalenia zawodowego i coachingu, oraz Katarzyną Lorenc, liderem projektów nastawionych na wzrost efektywności pracy zespołów rozmawia Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły”.

Zwróciła Pani uwagę na rolę szkoły i nauczycieli w kształtowaniu siły i odporności psychicznej.
KK-K: Wpływ szkoły jest ogromny. Porównywalny do wpływu rodziny. To miejsce, w którym dzieci spędzają bardzo wiele czasu. Tu uczą się siły i odporności, które są ich wewnętrznym silnikiem napędzającym je do działania lub bezradności, której negatywne konsekwencje będą widoczne w przyszłości. Warto zacząć od diagnozy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pomiarowych. Jeśli zaś szkoła nie ma takich możliwości, może zastąpić ją obserwacja ucznia. Taki okresowy przegląd poziomu siły i odporności powinien być tak samo ważny jak okresowy przegląd wiedzy.

Diagnoza i co dalej?

KL: Marzy nam się, by każdy nauczyciel i rodzic był wyposażony w wiedzę na temat kilku ważnych technik rozwoju siły i odporności psychicznej, takich jak: pozytywne myślenie, wizualizacja, kontrola lęku, kontrola uwagi i ustalanie celów. To nie są trudne techniki, a ich poznanie i rozwój może znacznie wpłynąć na postawy i wyniki naszych dzieci.

Jakie wskazówki można przekazać dyrektorom placówek oświatowych? O czym powinni pamiętać, co robić, czego unikać, czyli po prostu – jak wzmacniać odporność psychiczną uczniów, pracowników szkoły i swoją własną?

KL: Dyrektorzy i nauczyciele są modelami dla uczniów. To ogromna odpowiedzialność. Jeśli sami są świadomi swojego poziomu siły i odporności oraz stale pracują nad ich rozwojem, stają się pozytywnym przykładem dla dzieci. Dyrektorzy, zatrudniając nauczycieli, powinni weryfikować – oprócz wiedzy i doświadczenia – poziom siły i odporności. Silni i odporni nauczyciele są dla nich gwarancją sukcesu dzieci i szkoły. Dostarczenie nauczycielom wiedzy na temat siły i odporności psychicznej oraz jej wpływu na postawy i wyniki, w kontekście istniejących badań, wydaje nam się obowiązkiem każdego dyrektora. Dyrektorzy jako szefowie mogą modelować, ale również wzmacniać poprzez pochwałę i konstruktywną krytykę zachowania, które są dla nich ważne. Jasne postawienie nauczycielom oczekiwań związanych z prezentowaniem i rozwojem u siebie konstruktywnych postaw składających się na siłę i odporność psychiczną, połączone z dostarczeniem im wiedzy i umiejętności do ich budowania u uczniów, to działania, na które namawiamy wszystkich dyrektorów.
KK-K: Przeglądy okresowe poziomu siły i odporności psychicznej, szkolenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli w Wielkiej Brytanii stają się bardzo popularne. Wkrótce wprowadzimy je na rynek polski. Wierzymy, że dzięki nim wspólnie zbudujemy silne i odporne, a tym samym szczę-śliwsze i odnoszące sukcesy pokolenie. To wymaga otwartości, ale po rozmowach z dyrektorami szkół wiemy, że są na nie gotowi. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem programu rozwoju siły i odporności psychicznej u dzieci i młodzieży. Podobny program z powodzeniem rozwija się w szkołach brytyjskich. Uzyskał on również rekomendację Królowej Wielkiej Brytanii, a wyniki badań nad siłą i odpornością psychiczną u dzieci i młodzieży są tak niezwykłe, że nie możemy przejść obok nich obojętnie. Więcej>>

Więcej o kondycji psychicznej uczniów w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 11/2013>>
Zapraszamy również na szkolenie "Widzę, słyszę, czuję - reaguję" poświęcone pracy z uczniami przejawiającymi skłonności do zachowań ryzykownych.

Polecamy także publikacje:
-„Zdrowe Kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina.”
- „Istota uczenia. Wykorzystanie badań w praktyce”
- „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole”