RPO: potrzebna koalicja prawników na rzecz mediacji

Mediacja jest lekceważona przez sędziów i pełnomocników stron, gdyż narusza ich interesy. Sędziowie musieliby oddać część władzy, a adwokaci i radcy zrezygnować z zarobków uważa RPO.

17.10.2012

Rośnie zainteresowanie mediacją

W latach 2011-2012 nastąpił wzrost liczby mediacji w większości rodzajów spraw, w tym w rodzinnych czterokrotny i w gospodarczych dwukrotny - poinformonwano podczas konfrencji Mediacja inna forma...

17.10.2012

Brak szczegółów planów opodatkowania węglowodorów

Najważniejsze szczegóły rządowych planów opodatkowania wydobycia węglowodorów ciągle nie są znane - oceniają eksperci. Rząd we wtorek przyjął kierunkowe założenia regulacji dotyczących m.in. podatków...

17.10.2012

Sędzia Szczepanik: prokurent może wszystko

Przyczyną orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez sąd upadłościowy jest nie złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, ale nie dotyczy on prokurenta wyjaśnia sędzia...

17.10.2012

Eksperci: brakuje miejsc dla nieletnich matek z dziećmi

Brakuje miejsc, gdzie nieletnie matki z ośrodków wychowawczych mogłyby przebywać ze swoimi dziećmi i jednocześnie kontynuować program resocjalizacyjny - zwracają uwagę eksperci. Obecnie przepisy nie...

16.10.2012

Prezes ZUS: reforma KRUS da 2 mld zł rocznie

Zreformowany KRUS będzie lepiej dystrybuował środki finansowe. Dotrą one głównie do tych rolników, którzy rzeczywiście takiego ubezpieczenia potrzebują - twierdzi prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

15.10.2012