OBWE: prawa człowieka kluczowe dla bezpieczeństwa

Prawa człowieka są uniwersalne i powiązane ze sobą, ich przestrzeganie jest warunkiem bezpieczeństwa mówili uczestnicy dorocznej konferencji OBWE nt. praw człowieka, rozpoczętej w poniedziałek w...

23.09.2013

Nowe regulacje zaszkodzą bankom?

Sektor bankowy stał się chłopcem do bicia mówi prezes Deutsche Bank Polska. Jego zdaniem, nadmierne regulacje, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, mogą osłabić banki, a tym samym zahamować...

23.09.2013

Lewiatan pozytywnie ocenia projekt budżetu na 2014 r.

Projekt budżetu na 2014 rok przyjęty przez rząd jest poprawny zarówno w przypadku makroekonomicznych założeń, jak i części wydatkowej i dochodowej, pomimo kilku wątpliwości niedoszacowania dochodów.

23.09.2013

Rybiński: trzeba odbudować prestiż adwokatury

Pozycję można odbudować tylko ciężką pracą opartą na rzetelnej wiedzy i etycznym wykonywaniu tego trudnego zawodu. Musimy uświadomić społeczeństwu, że adwokatura potrafi je skutecznie ochronić przed...

23.09.2013

RPO: sportowe dyscyplinarki bez nadzoru państwa

Ustawa o sporcie nadaje związkom sportowym faktyczny monopol w zakresie postępowań dyscyplinarnych alarmuje rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra sportu i turystyki. I dodaje, że ten...

23.09.2013

Nowa ustawa o działkach uderzy też w bezdomnych

Projektowane zmiany w ustawie o ogrodach działkowych mogą pogłębić problemy z bezdomnością w Polsce, bowiem tam właśnie mieszka wielu bezdomnych sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich.

22.09.2013

Minister zapowiada zmianę filozofii systemu karnego

W piątek podczas wizyty w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu minister sprawiedliwości Marek Biernacki zapowiedział zmiany w Kodeksie karnym. Musimy zmienić całą filozofię systemu karnego, to będą...

20.09.2013

Banki chcą prawa do wystawiania listów zastawnych

Umożliwienie bankom komercyjnym emitowania listów zastawnych wsparłoby gospodarkę i uwolniło ok. 330 mld zł zamrożonych w kredytach hipotecznych - uważa prezes Związku Banków Polskich Krzysztof...

20.09.2013

Pełnomocnik ds. reorganizacji sądów budzi wątpliwości

Przedstawiony przez prezydenta pomysł, aby minister sprawiedliwości mógł powoływać pełnomocników do podejmowania działań związanych z tworzeniem sądów rejonowych, może budzić wątpliwości twierdzi dr...

20.09.2013

RPO: w dwóch ustawach kary za nielegalny hazard

Uczestnictwo w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jest podwójnie penalizowane, w ustawie o grach hazardowych i w kodeksie karnym alarmuje...

19.09.2013

Boni: nie mylić nienawiści z wolnością słowa

Nie można uzasadniać mowy nienawiści wolnością słowa - powiedział minister administracji i cyfryzacji, otwierając w środę konferencję poswięconą walce z mową nienawiści w debacie publicznej.

18.09.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski