Decyzje dotyczące okresu sprzed 1998. Tax fiction?

Część I punkt 2 sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. , sygn. SK 18/09, orzeka o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 20 ust. 3 updof w brzmieniu obowiązującym w latach...

17.09.2013

Będzie trudniej o środki z pomocy publicznej

Nowe europejskie regulacje dotyczące pomocy publicznej, w tym w sprawie pomocy regionalnej i włączeń blokowych, będą miały bezpośrednie przełożenie na zasady udzielania pomocy publicznej w Polsce -...

17.09.2013

Są sposoby na nieuczciwą konkurencję w internecie

Na działalność w internecie decyduje się coraz więcej osób. Niestety, sieć sprzyja próbom prowadzenia interesu niezupełnie zgodnie z prawem. To zmora przedsiębiorców, którzy rzetelnie kierując swoją...

16.09.2013

Przedsiębiorcy powiedzą jak uprościć VAT

Zbyt skomplikowane, często niedopracowane i wielokrotnie zmieniane przepisy podatkowe są prawdziwą zmorą zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw - twierdzą Pracodawcy RP. I zapowiadają...

16.09.2013

RPO: zagraniczna poczta dobra jak krajowa

Jeśli dokument zostanie wysłany do Polski z zagranicznej poczty, to postępowaniu cywilnym terminy liczą się jak w kraju. W postępowaniu administracyjnym dzieje się tak jedynie wtedy, gdy pismo...

13.09.2013

Kara dożywocia jest nadużywana

Według prawa najsurowsza w Polsce kara nie oznacza pozbawienia wolności do końca życia, gdyż ustawodawca dopuścił możliwość warunkowego zwolnienia po upływie 25 lat. Większość skazanych - 267 osób na...

13.09.2013

W USA prawników też obowiązują zasady etyczne

W amerykańskim stanie Illinois wszyscy prawnicy muszą przestrzegać zasad etycznych, na których straży stoi specjalna komisja. Może ona nawet pozbawić prawnika prawa wynonywania zawodu. Prowadzi też...

13.09.2013

UOKiK radzi, jak zwalczać zmowy przetargowe

Stworzenie specjalnego formularza ułatwiającego zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa, wydłużenie przedawnienia w sprawach zakazanych porozumień z roku do pięciu lat to przykłady zmian, które...

11.09.2013

Konfederacja Lewiatan: projekt budżetu jest rozsądny

Przyjęty w piątek przez rząd projekt budżetu na 2014 jest rozsądny. Przy tym oparty na realnych prognozach ekonomicznych oraz zmianach w prawie, których jeszcze nie ma - uważa Jacek Adamski, doradca...

10.09.2013