Związkowi podoba się zmiana "osoby wspierającej nauczyciela" na "asystenta nauczyciela", którą zaproponowali pomysłodawcy nowelizacji pozwalającej na zatrudnianie w szkołach pomocników dla nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
"Jest to poprawka idąca w dobrym kierunku pod warunkiem jasnego określenia w ustawie, że asystent nie może przejąć zadań nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 KN. Spełnienie tego warunku zniweluje niebezpieczeństwo przejmowania przez asystenta zadań nauczyciela, a także zatrudniania asystenta zamiast pedagoga, psychologa lub innego specjalisty szkolnego zatrudnionego dziś na podstawie Karty Nauczyciela." - tłumaczą związkowcy, chociaż podkreślają, że nie podoba im się pomysł zatrudniania osób z wykształceniem pedagogicznym na zasadach innych niż określone w Karcie Nauczyciela.
"Jesteśmy skłonni przyjąć nowe rozwiązanie, pozwalające na zatrudnianie osób pozbawionych dziś pracy jako wspierających nauczycieli. Wymaga to jednak poprawki korygującej proponowany zapis w taki sposób, by w żadnym przypadku nie dopuścić do zatrudniania w szkole na podstawie Kodeksu pracy osób wykonujących czynności nauczyciela oraz by uniemożliwić zastępowanie nauczycieli zatrudnionych dziś na podstawie Karty Nauczyciela pracownikami zatrudnionymi na podstawie Kodeksu pracy." - czytamy na stronie ZNP.
Ta wypowiedź stała się zarzewiem sporu ZNP z  oświatową "Solidarnością", według której związek w ten sposób poparł pomysły ograniczenia obowiązywania Karty Nauczyciela w szkołach. 
"Ani ja, ani Związek Nauczycielstwa Polskiego nigdy nie popierał i nie poprze pomysłu zatrudniania nauczycieli na jakiejkolwiek innej podstawie niż Karta Nauczyciela." - pisze wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński na stronie związku - "Projekt nowelizacji nie dotyczył nauczycieli wspomagających, a zgłoszona przez poseł Kopaczewską autopoprawka dotyczyła wprowadzenia asystenta nauczyciela - osoby niebędącej nauczycielem. Tę poprawkę przyjęliśmy pod warunkiem wprowadzenia jednoznacznego zapisu, który uniemożliwi asystentowi wykonywanie zadań lub zastępowanie nauczyciela." - tłumaczy. Więcej>>

Polecamy: ZNP: pomocnika nauczyciela również powinna obowiązywać Karta