Lewiatan: Polacy polubili e-faktury

93% Polaków korzystających z e-faktur jest z nich zadowolonych. Wśród niezadowolonych przeważają seniorzy oraz mieszkańcy wsi. Co dziesiąta osoba po sześćdziesiątce ma krytyczny stosunek do faktur...

04.03.2016

Sędziowie zachęcają do mediacji coraz śmielej

Gdyby każdy z sędziów z mojego wydziału oddał co siódmą sprawę do mediacji ze swego referatu, to do mediatorzy mieliby 6 tys. spraw do załatwienia. Mediatorzy nie są w stanie przeprowadzić takiej...

04.03.2016

Rośnie wartość pomocy de minimis w Polsce

Z roku na rok zaobserwować można wzrost w Polsce wartości pomocy de minimis - tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych rodzajów wsparcia skierowanego do przedsiębiorców, co wynika z coraz szerszego...

04.03.2016

Fiskus nie powinien zaczynać od straszenia kontrolami

Aby skutecznie ograniczyć transfer dochodów za granicę, polski fiskus powinien zacząć od przyjaznego traktowania przedsiębiorców, a dopiero potem straszyć kontrolami - mówi Hanna Szarpak, doradca...

03.03.2016

Niełatwa sztuka pisania dobrych umów biznesowych

Często przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów kontrahentów, może przysporzyć wielu problemów -...

29.02.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski