Rolnicy za ochroną ziemi, ale mają obawy

Rolnicy są zgodni co do tego, że rząd powinien chronić ziemię rolną przed wykupem przez obcokrajowców. Obawiają się jednak, że zapisy nowej ustawy nazbyt mocno ograniczą handel ich prywatną ziemią i...

10.03.2016

Dwugłos w sprawie składu sędziowskiego Trybunału

W zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br. sędzia PIotr Pszczólkowski stwierdził, że prezes Trybunału bezprawnie niedopuścił do orzekania trzech sędziów Ciocha, Muszyńskiego...

10.03.2016

MS postawi na średnie sądy

Myślimy o takiej reorganizacji sądownictwa, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 6080 sędziów mówi Łukasz Piebiak (fot.), wiceminister sprawiedliwości.

09.03.2016

VAT przed ETS, czyli co nas jeszcze czeka w 2016 roku

W bieżącym roku możemy oczekiwać kilku ważnych orzeczeń Trybunału unijnego w Luksemburgu dotyczących podatku VAT zarówno w polskich jak i zagranicznych sprawach, które będą mieć istotne znaczenie dla...

08.03.2016

Minister: niezawisłość sędziów, ale pod kontrolą

Niezależność sądów i trybunałów oraz niezawisłość sędziów jest niewątpliwie kardynalną zasadą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak konieczne są mechanizmy kontrolne gwarantujące...

07.03.2016

Własność intelektualna to prawo codziennego użytku

Z własnością intelektualną spotykamy się na co dzień, niemal na każdym kroku. Wiedza ta staje się wymogiem czasów i niemal życiową koniecznością, zwłaszcza w kontekście rozwoju i coraz...

07.03.2016

VAT przed ETS, czyli co nas jeszcze czeka w 2016 roku

W bieżącym roku możemy oczekiwać kilku ważnych orzeczeń Trybunału unijnego w Luksemburgu dotyczących podatku VAT zarówno w polskich jak i zagranicznych sprawach, które będą mieć istotne znaczenie dla...

07.03.2016

MF planuje jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

Resort finansów rozważa wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych. Zdaniem Łukasza Czucharskiego, eksperta Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, takie rozwiązanie może...

07.03.2016

Nowa procedura: proces karny potrwa dłużej

W renowelizacji procedury karnej wracają takie instytucje nie do zaakceptowania, jak możliwość zwrotu prokuratorowi przez sąd w celu uzupełniania materiałów postępowania przygotowawczego. Nie...

05.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski