Trudno będzie ścigać za słowa typu "polski obóz"

Prawnicy ostrożnie wypowiadają się o skuteczności ścigania na drodze karnej i cywilnej za zwroty typu polski obóz. Według jednej z opinii, zapis taki może mieć jednak znaczenie psychologiczne i...

16.08.2016

Po zmianie prawa obrót ziemią zamarł, a ceny spadły

Rynek odczuwa wejście w życie restrykcyjnych przepisów o obrocie ziemią. W przypadku nieruchomości, które mogłyby być wykorzystywane do celów innych niż rolne, widać zmniejszenie obrotu. Właściciele...

16.08.2016

Normy względnie wiążące także w prawie publicznym

Powszechnie zaakceptowany jest pogląd, że normy względnie wiążące charakterystyczne są dla prawa prywatnego. Jednak polski prawodawca wprowadza do prawa publicznego normy, które cechują się...

13.08.2016

Zwolnienia w VAT budzą liczne kontrowersje

Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT, często powodującym problemy interpretacyjne. Kierunki wykładni poszczególnych zwolnień oraz główne problemy orzecznicze, które miały...

12.08.2016

Sądy nie doceniają monitoringu jako ochrony ofiar?

Obecnie na 3.001 osób objętych SDE tylko 3 osoby pokrzywdzone przestępstwem chronione są przez urządzenia monitorujące. Sądy nie doceniają walorów tego rodzaju dozoru zbliżeniowego i tak rzadko go...

11.08.2016