- Wydaje się, że kwestia związana z sukcesją praw i obowiązków w momencie zakończenia zarządu sukcesyjnego powinna zostać uregulowana w sposób precyzyjny. W obecnym kształcie, projekt zakłada, że to przedsiębiorstwo w spadku przejmuje przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki. Co jednak stanie się z nimi dalej, po wygaśnięciu zarządu, pozostaje nierozwiązanym problemem. O ile bowiem instytucja zarządu sukcesyjnego może okazać się istotna z punktu widzenia okresu „przejściowego”, następującego pomiędzy śmiercią przedsiębiorcy, a dalszym prowadzeniem działalności przez spadkobierców, to nierozwiązana zostaje kwestia „przejścia” praw pomiędzy przedsiębiorstwem w spadku, a tymi spadkobiercami - czytamy w komentarzu. Więcej>>


Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
>>