Niebezpieczna nuda w pracy

BHP

Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach żaden pracodawca nie może pozwolić sobie na nieefektywne zarządzanie czasem pracy. Jednak w wielu przedsiębiorstwach nie jest to problem odosobniony i...

18.06.2017

Mistrzostwa Kadry BHP 2017 rozstrzygnięte

BHP

Już po raz trzeci Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Najlepszy wynik uzyskał Karol Żuchowski z firmy Ka-gra, który...

13.06.2017

Nowe zasady BHP w podziemnych zakładach górniczych

BHP

1 lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Energii z 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. poz. 1118).

12.06.2017

Zmiana umowy ADR

BHP

W oświadczeniu rządowym z 28.02.2017 r. (Dz.U. poz. 1119) podano do wiadomości zmiany załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych...

12.06.2017

Czy się stoi, czy się siedzi?

BHP

Wielu pracowników administracyjno-biurowych nie wyobraża sobie, aby mieli wykonywać swoją pracę w pozycji innej niż siedząca. Bo niby w jakiej innej da się pracować przy komputerze? Otóż da się! W...

12.06.2017