Opublikowany tekst jednolity ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1165),
2) ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. poz. 2003)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 7.06.2017 r.
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.