Wydłużony termin na dostosowanie urządzeń NO

BHP

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych nieodpowiadające wymaganiom przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Transportu ws. warunków technicznych dozoru technicznego, jakim...

02.10.2013

Kanadyjskie problemy z polskimi emeryturami

Brak wiedzy o możliwości otrzymywania w Kanadzie polskiej emerytury i o poświadczaniu okresów zatrudnienia, problemy z zawieszoną emeryturą to niektóre problemy Polaków w Kanadzie, którzy mają prawo...

01.10.2013

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2014 r.

Zdecydowano, że w 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, zostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń...

01.10.2013

Zmiany w urlopach wychowawczych już obowiązują

W dniu 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w urlopie wychowawczym. Ustawa zakłada wyodrębnienie z 36 miesięcy urlopu wychowawczego jednego miesiąca, który będzie mógł...

01.10.2013

Lewiatan: rząd chce zlikwidować emerytury kapitałowe

Przeniesienie środków z OFE na subkonto w ZUS na 10 lat przed przejściem na emeryturę oznacza całkowitą likwidację emerytur kapitałowych i powrót do systemu jednofilarowego tak Konfederacja Lewiatan...

30.09.2013