Badania lekarskie ważne mimo zmiany pracy

BHP

Od 1 kwietnia jeżeli stanowisko pracownicze i warunki panujące w poprzedniej firmie były podobne do tych, które pracownik znajdzie w nowym miejscu pracy, pracodawca nie ma obowiązku wysyłać go na...

31.03.2015

Zarzuty w związku z wypadkiem w elektrowni Kozienice

BHP

Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z wypadkiem w elektrowni Kozienice w 2013 r., w którym zginęło czterech mężczyzn. Według biegłych przyczyną zawalenia platformy były rażące uchybienia i...

31.03.2015

Młodociani będą mieli nowy wykaz prac wzbronionych

BHP

Minister Pracy i Polityki Społecznej przygotował nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Nowe...

30.03.2015

Zmiany w umowach terminowych coraz bliżej

Ograniczenie terminowych umów o pracę - taki ma być skutek zmian w Kodeksie pracy, którymi we wtorek zająć ma się rząd. Projekt zakłada, że w jednej firmie maksymalny czas trwania takich umów - wraz...

30.03.2015