Nadgodziny nie dla kierowników

O pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz o kierownikach wyodrębnionych komórek organizacyjnych mówi się, że objęci są tzw. nienormowanym czasem pracy. Pod pojęciem tym...

09.02.2012

Którą procedurę oceny zgodności zastosować?

BHP

Czym jest ocena zgodności? Jest to działanie mające wykazać, że dana maszyna, urządzenie lub inny wyrób albo proces ich wytwarzania jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi, określonymi...

09.02.2012

W szkoleniach można osiągnąć success fee

Możliwość przełożenia działań rozwojowych na wzrost efektywności organizacji to coraz częstsze oczekiwanie klientów firm doradczo-szkoleniowych. Wymaga jednak dojrzałego podejścia do projektu,...

09.02.2012

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011...

08.02.2012

UOKiK ściga za niedozwolone klauzule w umowach o ike

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował sto piętnaście wzorców umów stosowanych przez instytucje finansowe oferujące indywidualne konta emerytalne. Kontrola wykazała, że szesnastu...

07.02.2012