Na czym polega zwykłe korzystanie z wód?

Środowisko

Każdemu właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Prawo to nie obejmuje prawa do...

05.12.2014