Przedłuży się remont zapory na Wiśle we Włocławku

Budownictwo

Przedłużą się prace związane z modernizacją tamy na Wiśle we Włocławku, których zakończenie planowano wcześniej na czerwiec. Do wykonania pozostało m.in. zabezpieczenie antykorozyjne zasuw głównych...

11.05.2015

Pierwszy kompozytowy most w Polsce

Budownictwo

Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie innowacyjny most z materiałów kompozytowych powstaje w miejscowości Błażowa pod Rzeszowem. Projekt Com-bridge realizuje konsorcjum kierowane przez...

11.05.2015

Góra Kalwaria: rozbudowa wału wiślanego

Budownictwo

Rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły pomiędzy miejscowościami Królewski Las a Kępa Radwankowska zwiększy bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

09.05.2015

GDDKiA przyspiesza ze wschodnią obwodnicą Warszawy

Budownictwo

Stołeczny oddział GDDKiA zarekomendował przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy - poinformowała rzeczniczka oddziału Agnieszka Stefańska. Trasa przebiegać ma między Drewnicą a Zakrętem przez...

09.05.2015

WSA: samowoli budowlanej nie można domniemywać

Budownictwo

Instytucja rozbiórki nie działa automatycznie, nakaz rozbiórki jest bardzo daleko idącym środkiem rodzącym poważne skutki materialne, z tego względu nie można stosować go w sytuacjach kiedy nie do...

08.05.2015

Obwodnica Płocka będzie gotowa do 2018 r.

Budownictwo

Do końca 2016 r. powstanie drugi, a w latach 2017-18 trzeci i zarazem ostatni odcinek obwodnicy Płocka (Mazowieckie). Trasa pozwoli wyprowadzić z miasta ruch pojazdów ciężarowych, w tym z ładunkami...

06.05.2015

Zatrudnienie na etacie bez punktów na etapie oceny ofert

Budownictwo

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na usługi lub roboty budowlane zamawiający może zobowiązać wykonawcę i jego podwykonawców do zatrudnienia pracowników...

06.05.2015

Podatki nierozłącznym elementem najmu nieruchomości

Budownictwo

Rafał Styczyński w sposób kompleksowy omówił problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego. Autor w książce. Najem nieruchomości a podatki...

05.05.2015