W ustawie o OZE pozostanie zapis prosumencki

Środowisko

Sejm, wbrew rządowi, odrzucił w piątek poprawki Senatu dot. mikroproducentów energii; oznacza to, że w ustawie o odnawialnych źródłach energii pozostanie tzw. zapis prosumencki. Poprawki odrzucono...

20.02.2015

Trwają konsultacje rozporządzeń dot. systemu EU ETS

Środowisko

Ministerstwo Środowiska zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń Rady Ministrów, na podstawie których zostaną przekazane bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji...

20.02.2015

Cele i sposoby wykonywania użytkowania wieczystego

Budownictwo

Autorzy komentarza omawiają instytucję użytkowania wieczystego jako prawa terminowego, jego cele i sposób wykonywania. Komentarz został opublikowany w programie Serwis Budowlany.

20.02.2015

Poprawki do ustawy o OZE podzieliły kluby

Środowisko

PO jest za wprowadzoną przez Senat poprawką do ustawy o OZE dot. mikroproducentów energii, która zakłada zastąpienie taryf gwarantowanych prawem do odsprzedaży nadwyżek energii za 210 proc. hurtowej...

20.02.2015

Fluorowane gazy cieplarniane pod większym nadzorem

Środowisko

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prace nad zmianami będą kontynuowane w...

20.02.2015