MPO zostało wyłonione w przetargu, będąc jedynym jego uczestnikiem. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ciągu półtora roku firma otrzyma 57,5 mln zł.

Firma będzie nie tylko wywozić śmieci, ale także dostarczy pojemniki i worki przeznaczone do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów oraz będzie utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Będzie również prowadzić gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzy punkt zajmujący się bieżącą obsługą mieszkańców oraz będzie prowadzić działania edukacyjne w zakresie świadczonych usług i selektywnej zbiorki odpadów.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. ruszy w nich nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek odbioru i zagospodarowania śmieci będzie spoczywał na gminie.

W Toruniu radni 21 lutego uchwalili, że opłaty za wywóz śmieci pobierane będą od gospodarstw domowych na podstawie liczby zamieszkujących je osób. Stawki będą o 25 proc. wyższe w przypadku nieselektywnej zbiórki śmieci, a także nieco wyższe dla zamieszkujących w domach jednorodzinnych. Przykładowo rodzina trzyosobowa mieszkająca w bloku, w zależności od rodzaju zbiórki, zapłaci miesięcznie 33 lub 41,25 zł, a taka sama rodzina w domu jednorodzinnym - 36 lub 45 zł.