Przedsiębiorstwa z całej Europy mają czas do dnia 5 września 2013 r. na złożenie swoich wniosków dotyczących wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w następujących pięciu dziedzinach:
- recykling materiałów,
- woda,
- ekologiczne produkty budowlane,
- przedsiębiorstwa ekologiczne,
- sektor żywności i napojów.

Zaproszenie do składania wniosków jest w pierwszym rzędzie ukierunkowane na prywatne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które opracowały innowacyjne i ekologiczne produkty, procesy lub usługi, ale mają trudności z wprowadzeniem ich na rynek.

W bieżącym roku w ramach przetargu Komisja sfinansuje do 50 proc. kosztów projektu oraz powinna wesprzeć około 45 nowych projektów.
W ramach zeszłorocznego zaproszenia do składania wniosków uruchomionych zostanie blisko 50 projektów, a ponad 185 projektów jest już w trakcie realizacji. Projekty dotyczą na przykład: optymalizacji technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej w przemyśle budowlanym; produkcji obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów; stosowania CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3; nowych technik produkcji dywanów.

Inicjatywa "Ekoinnowacje w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji" (strona w języku angielskim): www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Zaproszenie do składania wniosków na 2013 r. dotyczące ekoinnowacji (strona w języku angielskim)

Źródło: Europa Press Releases