W ramach projektu do końca 2015 roku ma powstać zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów, który będzie mógł przetworzyć 150 tys. ton śmieci rocznie. Przedsiębiorstwo będzie obsługiwało 600 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Spalarnia powstanie na Ostrowie Grabowskim - wyspie rzecznej na terenie szczecińskiego portu. Inwestycję realizuje Mostostal Warszawa SA.

"Dzięki odzyskowi energii w trakcie procesu zagospodarowania odpadów zakład wyprodukuje rocznie ponad 600 tys. GJ energii cieplnej, co odpowiada około 17 proc. rocznego zapotrzebowania Szczecina na ciepło oraz blisko 50 tys. MWh ekologicznej energii elektrycznej" - podkreśliło ministerstwo rozwoju regionalnego.

Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia ilości składowanych na wysypiskach odpadów i zwiększenia stopnia odzysku.

Jak przypomniał resort, szczecińska spalarnia jest trzecim dużym projektem dotyczącym spalarni z pozytywną decyzją Komisji Europejskiej. W trakcie oceny znajdują się jeszcze trzy inwestycje: w Białymstoku, Koninie i Poznaniu.

W przypadku tzw. "dużych projektów", czyli tych, których całkowita wartość przekracza 50 milionów euro, Komisja musi wydać odrębną decyzję potwierdzającą ich dofinansowanie.

W Polsce (dane na 2011 rok) blisko 71 proc. odpadów komunalnych, w stosunku do całości zebranych, jest składowanych na wysypiskach. Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi składują zaledwie ok. 0,5 proc. śmieci - najmniej w całej Europie. Najwięcej odpadów składowanych jest w Bułgarii 94 proc. i w Rumunii - prawie 97 proc., najmniej we wspomnianych Niemczech, Holandii (0,83 proc.) oraz w Szwecji (0,87 proc.).

Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o spalanie śmieci. W ten sposób unieszkodliwianych jest zaledwie 1 proc. odpadów. Liderami są Niemcy (ok. 54 proc.), Szwecja (51 proc.) i Belgia 42 (proc.).