Sejm za przedłużeniem obowiązywania Protokołu z Kioto

Środowisko

Sejm zgodził się w piątek na ratyfikowanie przez prezydenta tzw poprawki dauhańskiej, która przedłuży okres obowiązywania w Polsce Protokołu z Kioto do roku 2020 dotyczącego redukcji emisji gazów...

11.09.2015

Sejm uchwalił nowe przepisy ws. odsetek

Polepszenie sytuacji przedsiębiorców między innymi w kwestiach płynności finansowej - to oczekiwany efekt noweli ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, którą w piątek uchwalił Sejm.

11.09.2015

Ustawa krajobrazowa już obowiązuje

Środowisko

W piątek weszła w życie ustawa krajobrazowa, która ma pomóc samorządom w uporządkowaniu m.in. obecności reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwolić zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu....

11.09.2015

Ustawa antysmogowa do podpisu prezydenta

Środowisko

Sejmik wojewódzki będzie mógł nakazać np instalację specjalnych filtrów w piecach, które mają ograniczać emisje zanieczyszczeń do powietrza - stanowi jedna z poprawek Senatu do tzw. ustawy...

10.09.2015