W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będą kontynuowane inwestycje na drogach szybkiego ruchu w celu zbudowania spójnej sieci drogowej i obwodnic. Uchwałami z 4 czerwca 2013 r. oraz z 1 października 2013 r. Rada Ministrów uzupełniła listę zadań ujętych w Programie o inwestycje ujęte w załączniku 5 i 6.

Jak poinformowało Centroum Informacyjne Rządu, obecnie dokonuje się kolejnej aktualizacji, poprzez zmianę załącznika 5. Do listy zadań inwestycyjnych dodane zostanie zadanie „S2 w. Puławska – w. Lubelska”, natomiast usunięte zadanie „S3 Legnica-Lubawka”. Zadanie „S3 Legnica-Lubawka” zostanie zgłoszone do finansowania w ramach instrumentu CEF.

Dodana inwestycja „S2 w. Puławska – w. Lubelska” wpisuje się w budowę obwodnicy Warszawy. Wprowadzony odcinek w ciągu drogi ekspresowej S2 jest ważną częścią południowego przebiegu obwodnicy i stanowi przedłużenie oddanego do ruchu we wrześniu br. odcinka S2 Konotopa – w. Puławska.

Cały odcinek połączy wybudowaną autostradę A2 (ujętą w załączniku 5) i planowaną do realizacji drogę ekspresową S17 z korytarzem transportowym w kierunku granicy z Białorusią. Ponadto nowy odcinek pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Warszawy.

Wprowadzone do programu zmiany umożliwią jeszcze w 2013 r. uruchomienie pierwszych postępowań przetargowych.

Na realizację ww. inwestycji potrzebne będą środki w wysokości 37,63 mld zł. Pieniądze te pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE.