Odwrócony VAT również na rynku usług budowlanych

Budownictwo

Resort finansów zamierza objąć mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) również 47 typów usług budowlanych. Odwrócony VAT dotyczyć będzie transakcji, w których obie...

10.11.2016

Rząd za zmniejszeniem obciążeń dla producentów paliw

Środowisko

Obniżenie w kolejnych latach minimalnego udziału biokomponentów w paliwach - zakłada przyjęta we wtorek przez rząd nowela ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jak dodano przyniesie to...

08.11.2016