Dzięki temu zainteresowani dofinansowaniem mogą planować i przygotowywać działania dotyczące ochrony środowiska.

Wstępny harmonogram z terminami składania wniosków:

Projekty tradycyjne:
- podprogram na rzecz klimatu – do 7 września 2016 r.;
- podprogram na rzecz środowiska: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami – do 12 września 2016 r.;
- podprogram na rzecz środowiska: przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja o środowisku – do 15 września 2016 r.;
Projekty przygotowawcze:
- podprogram na rzecz środowiska – do 20 września 2016 r.;
Projekty pomocy technicznej:
- podprogram na rzecz środowiska - do 20 września 2016 r.;
- podprogram na rzecz klimatu - do 20 września 2016 r.;
Projekty zintegrowane:
- podprogram na rzecz środowiska - do 26 września 2016 r.;
- podprogram na rzecz klimatu - do 26 września 2016 r.
Więcej informacji nt. naboru wniosków >>>