Projekt zmian w zasadach nabywania gruntów rolnych

Budownictwo

Powiększy się katalog osób, które będą mogły nabywać nieruchomości rolne bez ustawowych ograniczeń to jedno z rozwiązań przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa projektu nowelizacji przepisów...

10.11.2017

RODO w 10 krokach - poradnik dla przedsiębiorców

Małe i średnie firmy Compliance

Coraz częściej słyszymy o nowych regulacjach, jakie wprowadza europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zaczną one obowiązywać od 25 maja 2018 r. Tego dnia wszystkie procesy w...

09.11.2017