Komisja Europejska notyfikowała projekt o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - poinformował Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze  Projekt m.in. zakazywać będzie sprzedaży detalicznej mułów i flotokoncentratów.

Woźny poinformował, że w trakcie procesu notyfikacyjnego zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie nie zgłosiły uwag do projektu tej ustawy. - Uwagi takie zostały natomiast zgłoszone przez przedsiębiorców z Niemiec i Czech. Nie mają one jednak wpływu na skuteczną notyfikację projektu ustawy przez Polskę - podkreślił pełnomocnik.

Woźny przypomniał, że zakończenie procesu notyfikacji  umożliwia kontynuację prac nad nim w parlamencie. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 25 kwietnia br.

Woźny podkreśla, że skutecznie przeprowadzona notyfikacja to niezwykle ważny krok na drodze do realizacji rządowego programu Czyste Powietrze przyjętego przez Radę Ministrów w pierwszej połowie 2017 r. Zakończenie prac parlamentarnych nad projektem ustawy dotyczącej norm jakości paliw stałych to realizacja jednego z trzech najważniejszych filarów programu. Dwa pozostałe to przyjęcie standardów emisyjnych dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych - punkt ten został zrealizowany już w ubiegłym roku poprzez wydanie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów  oraz ustanowienie programu osłonowego dla mniej zamożnych Polaków mieszkających na terenie polskich miast umieszczonych przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

Woźny podkreślił, że projekt ustawy dotyczący norm dla węgla zawiera kluczowe dla poprawy jakości powietrza w Polsce regulacje. Po uchwaleniu nowego prawa nie będzie można sprzedawać najbardziej szkodliwych paliw w postaci mułów i flotokoncentratów.

- Co równie ważne, ustawa wprowadza nieistniejące do tej pory narzędzie dla konsumenta - świadectwo jakości węgla, które na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla. W ten sposób dostaną informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw. Szczegółowe wymagania jakościowe dotyczące paliw wprowadzanych na rynek, w tym również wymagania dotyczące maksymalnego poziomu zasiarczenia węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych, określone zostaną w rozporządzeniu ministra energii, które wydane zostanie po uchwaleniu ustawy przez Sejm.

PAP/jol