Rząd przyspieszył prace nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. W czwartek  21 czerwca ma się nim zająć Komitet Stały Rady Ministrów, potem ma szybko trafić pod obrady rządu. Zdaniem sędziego Mirosława Gdesza,  specjalizującego się w prawie nieruchomości, obecny projekt jest zbyt skomplikowany i kazuistyczny. Według niego powinien liczyć maksymalnie 10 artykułów, a nie starać się przewidzieć wszystkie sytuacje. - To, zwyczajnie, nie jest możliwe - uważa sędzia.

Opłata tylko przez 20 lat

Zgodnie z wersją projektu z 30 maja 2018 r. przedstawioną przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekształcenie obejmie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że z prawa tego nie skorzystają właściciele nieruchomości tylko z garażami. Co ważniejsze przekształceniem zostały objęte lokale w nowo wybudowanych blokach z chwilą wyodrębnienia i zbycia pierwszego lokalu na rzecz osoby fizycznej. Za stanie się właścicielem nieruchomości, trzeba będzie wnieść tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała 1 stycznia 2018 r. Opłata ma być wnoszona przez 20 lat zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. W pierwotnej wersji osoby prawne wnosiły ją przez 33 lata, co było korzystniejsze dla samorządów. A to do nich należy większość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Opłata będzie mogła być waloryzowana co trzy lata. W każdej chwili jednak można będzie głosić zamiar jej jednorazowego uiszczenia. Z pewnością będzie się to bardziej opłacało w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa. Zgodnie z projektem  będzie można wówczas liczyć na bonifikaty w wysokości od 60 do 10 proc. Z najwyższej bonifikaty skorzystają ci, którzy wpłacą jednorazowo opłatę już w 2019 r., a z najniższej ci, którzy zrobią to 2025 r. Ponadto sumowane będą opłaty pozostałe do wniesienia, ale w wysokości obowiązującej w roku wystąpienia o jednorazową płatność.

Samorządy zdecydują same o bonifikacie

Projekt nie wprowadza z automatu systemu bonifikat w stosunku do gruntów należących do samorządów. Dopiero radni, gminy czy sejmiku będą ustala ich zasady w drodze uchwały. Zgodnie z projektem będą musiały tylko uwzględnić  wykorzystanie nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, okres ponoszenia opłaty, wysokość dochodu w gospodarstwie, przeciętną stopę bezrobocia na obszarze powiatu.
Artur Soboń, wiceminister rozwoju i inwestycji, zakłada jednak, że samorządy uchwalą bonifikaty w podobnej wysokości jak zaproponowaną w projekcie wobec gruntów Skarnu Państwa. 
Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów >>
 

Przepisy z przeszkodą

Obowiązująca ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* też pozwala na uwłaszczenie się pewnym grupom użytkowników. A dokładnieosobom fizycznym, które 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi. Problem w tym, że w budynkach wielolokalowych o przekształceniu trzeba poinformować wszystkich właścicieli, co nie jest łatwe. W efekcie często dochodzi do sytuacji, w której ktoś nie otrzymał decyzji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. 

 

X

Sędzia


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sędzia? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>