Rzecznik prasowy NFOŚiGW Sławomir Kmiecik poinformował, że inwestycje w trzech wielkopolskich miastach mogą być dofinansowane dzięki wdrażanemu przez Fundusz w porozumieniu z resortem środowiska działaniu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

24,5 mln zł dotacji otrzyma projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”, który będzie realizowany przez tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Beneficjent otrzyma dodatkowo niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW. Dzięki tym środkom do końca 2021 roku przeprowadzona zostanie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną.

"Nasza oczyszczalnia pochodzi z lat 80 ubiegłego wieku i wymaga pilnej modernizacji, a właściwie zbudowania nowej bazy. Gdyby nie środki uzyskane z NFOŚiGW, byłoby nam bardzo trudno zorganizować finansowanie" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes wągrowieckiej spółki Krzysztof Garnetz. Całkowity koszt projektu wyniesie 47,2 mln zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec” NFOŚiGW udzielił dotacji w wysokości blisko 21,7 mln zł. Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie. Spółka pozyskała również z Funduszu niskooprocentowaną pożyczkę.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie infrastruktura oczyszczalni ścieków w Komorowie – powstanie tam instalacja do przeróbki osadów ściekowych wraz z montażem zasilania z pomocą instalacji fotowoltaicznej. Unowocześnienie obejmie też centralną przepompownię ścieków. Przewidywany jest też remont kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,53 km, a także stacji uzdatniania wody Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej.

„Dotychczas wydawaliśmy spore sumy na pozbycie się osadu, jako odpadu. Teraz będziemy przekształcać osad w tzw. polepszacz gruntowy – nawóz wapienny posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty. Zakładamy, że będzie na niego zbyt, więc nie tylko zmniejszymy wydatki, ale nawet osiągniemy zysk” – powiedział prezes wolsztyńskiej spółki Maciej Ganowicz.

W planach jest też budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn o długości ok. 2,37 km, która będzie dawać możliwość drugostronnego zasilania w wodę Wolsztyna. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 42,8 mln zł.

NFOŚiGW przekazał też dotację w wysokości 21,1 mln zł na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 40,7 mln zł. Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku

W ramach projektu zmodernizowana zostanie tamtejsza oczyszczalnia ścieków. Przewidziano też budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,42 km i sieci wodociągowej o długości 1,88 km.

Nastąpi ulepszenie oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni, poprawa gospodarki osadowej i stanu technicznego oczyszczalni, a także przyłączenie dodatkowych odbiorców, czyli użytkowników nowej sieci kanalizacyjnej i ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę.

„Coraz większa ilość nieczystości napływających do naszej oczyszczalni ścieków sprawia, że musimy modernizację i rozbudowę wykonać jak najszybciej. Ostatni remont był przeprowadzony 13 lat temu. Na dodatek, jakość ścieków pogorszyła się, stężenia poszły w górę. Cała technologia oczyszczania musi być zatem dostosowana do zmieniających się parametrów” – powiedział prezes spółki Mirosław Wypiór.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca czerwca 2021 r. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ amac/