Niewielkie sklepiki zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też punkty handlu...
Krzysztof Majczyk
25.07.2013
NFOŚiGW - Departament Funduszy Norweskich informuje, że do 12 sierpnia 2013 r. trwa otwarty nabór...
Łukasz Matłacz
25.07.2013
Środowisko
23 lipca sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła...
Łukasz Matłacz
25.07.2013
Środowisko
Ministerstwo środowiska opublikował sprostowanie do tekstu pt. Bruksela uderza w nasz przemysł z...
Łukasz Matłacz
25.07.2013
Środowisko
Polski system dofinansowywania zielonych technologii nie jest skuteczny i sprawia, że nie stają się...
Łukasz Matłacz
25.07.2013
Środowisko
Czy spółka jawna rozpoczynająca działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego ma możliwość...
Tadeusz Waślicki
25.07.2013
Wystawiamy faktury VAT za usługi wykonane w kraju kontrahentom zagranicznym (Niemcy). Faktury...
Małgorzata Niedźwiedzka
25.07.2013
Proces produkcji trwa tylko jedną sekundę, używamy ich przez kilkanaście minut, a rozkładają się...
Łukasz Matłacz
25.07.2013
Środowisko
Spółka postanowiła amortyzować środek trwały odrębnie według stawek podatkowych i ustaloną przez...
Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz
25.07.2013
Dzisiaj wiemy nieoficjalnie, że 10 banków przygląda się programowi Mieszkanie dla Młodych w taki...
Lex/Lex
25.07.2013
Budownictwo
Podatnik prowadzący dokumentację rachunkową w formie PKPiR może rozliczać koszty na dwa sposoby, wg...
Edyta Zaniewicz
25.07.2013
Wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodów zaliczonych do środków trwałych i...
Marianna Sobolewska
25.07.2013
Obowiązek korekty kosztów w przypadku niezapłaconych zobowiązań jest powszechnie krytykowany. Nie...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
25.07.2013
Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej...
Sławomir Liżewski
25.07.2013
Małe i średnie firmy
W spółkach osobowych, przedsiębiorstwach osób fizycznych wynik finansowy brutto jest zarazem...
Waldemar Gos
25.07.2013
Prowadząc PKPiR tą metodą podatnik musi dokonywać podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie.
Edyta Zaniewicz
25.07.2013
Określone w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe tj. jawna, partnerska, komandytowa i...
Sławomir Liżewski
25.07.2013
Małe i średnie firmy
Po ustawach zmniejszających obciążenia przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki wprowadziło kolejne...
Magdalena Stankiewicz
25.07.2013
Małe i średnie firmy
W ciągu roku liczba najmniejszych firm (prowadzonych przez osoby samozatrudnione) zmniejszyła się o...
Redakcja Wolters Kluwer
25.07.2013
Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił sześć linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania...
Łukasz Matłacz
25.07.2013
Środowisko
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może wznowić wykonywanie działalności gospodarczej...
Katarzyna Bogucka
25.07.2013
Małe i średnie firmy
Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 3 października 2013 r., dla wszystkich...
Adam Bochentyn
25.07.2013
Budownictwo
Od 1 lipca 2013 r. pełnomocnicy przedsiębiorców mogą zarządzać wpisami swoich mocodawców online....
Katarzyna Bogucka
25.07.2013
Ponad 100 ulicznych lamp solarnych oświetli kilkanaście miejscowości na terenie gminy Dzierżoniów....
Wiązowska Katarzyna
25.07.2013
Środowisko
Na terenie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji powstaną pierwsze w Rzeszowie dwa stanowiska do...
Huk Wojciech
25.07.2013
Nowe technologie
Sejmowa podkomisja, pracująca nad czterema projektami nowelizacji Prawa zamówień publicznych,...
PAP
25.07.2013
Budownictwo
Czy przedsiębiorca, może po wznowieniu działalności gospodarczej dalej korzystać z preferencyjnej...
Piotr Kostrzewa
24.07.2013
Czy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany do zgłoszenia jej do PIP i PIS?
Abc/Kadry
24.07.2013
Około 1,1 mln zł kosztować będzie termomodernizacja trzech placówek oświatowych w Sanoku...
Huk Wojciech
24.07.2013
Środowisko
Dwie wypełnione piaskiem barki zapewniają miejsce do lęgowania rybitwom żyjącym w pobliżu mostu...
Kisicka Anna
24.07.2013
Środowisko