Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku...
Redakcja Wolters Kluwer
02.01.2014
W nadchodzącym roku PIP przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a przynajmniej 200 tys....
Inny
02.01.2014
Zawalenie się budynku Rana Plaza w kwietniu 2013 r., gdzie zginęło ponad tysiąc osób, było jedną z...
PAP
02.01.2014
Budownictwo
Praca transgraniczna przynosi korzyści pracownikom ponad 24 tysięcy polskich firm, z których usług...
Katarzyna Bogucka
02.01.2014
Umowę przedwstępną o sprzedaży działki pod budowę tzw. Bramy Miasta na terenie Nowego Centrum Łodzi...
PAP
02.01.2014
Budownictwo
Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg na opracowanie wstępnego studium wykonalności wielofunkcyjnego...
PAP
02.01.2014
Budownictwo
Nową północną obwodnicę Pszczyny wraz z jej węzłem z drogą krajową nr 1 otwarto we wtorek po...
PAP
02.01.2014
Budownictwo
Dwa powiaty i trzy gminy, korzystając z funduszy unijnych, podjęły się wykonania modernizacji drogi...
PAP
02.01.2014
Budownictwo
Od połowy marca śmieci z 18 gmin południowej części województwa świętokrzyskiego, będą trafiły do...
Bańcer Katarzyna
02.01.2014
Środowisko
Prawie 5 mln zł zostanie w 2014 i 2015 r. przeznaczonych w Podlaskiem na usuwanie i utylizację...
Próchnicka Izabela
02.01.2014
Środowisko
Spółka prowadzi ewidencję kosztów przy zastosowaniu kont zespołu 4 i 5, przy czym 5-ki służą...
Ekspert księgowo-kadrowy
02.01.2014
W ośmiu stołecznych dzielnicach od 1 lutego 2014 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i...
Boroń Michał
02.01.2014
Środowisko
Samorządowa spółka Warmia i Mazury uzyskała zezwolenie na budowę terminalu pasażerskiego w...
PAP
02.01.2014
Budownictwo
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże w 2014 roku ok. 1 mld zł w formie dotacji i pożyczek...
Boroń Michał
02.01.2014
Środowisko
Dla sukcesu rozwoju programu poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Polsce potrzebna jest przede...
Krzysztof Sobczak
02.01.2014
Środowisko