Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/265 z dnia 9 lutego 2023 r....

11.02.2023 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/265 z dnia 9 lutego 2023 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji

Zawiadomienie o wszczęciu Unijna procedura badania dotycząca przeszkód w handlu, w...

Zawiadomienie o wszczęciu Unijna procedura badania dotycząca przeszkód w handlu, w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2015/1843, stosowanych przez Królestwo Arabii Saudyjskiej w formie środków mających wpływ na przywóz płytek ceramicznych.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1597 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające...

05.08.2023 Rozporządzenie wykonawcze 2023/1597 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/265 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/804 z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające...

09.03.2024 Rozporządzenie wykonawcze 2024/804 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/265 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1221 z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające...

03.05.2024 Rozporządzenie wykonawcze 2024/1221 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/265 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/265 z dnia 9 lutego 2023 r....

11.02.2023 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/265 z dnia 9 lutego 2023 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji

Zawiadomienie dotyczące cła antydumpingowego obowiązującego w odniesieniu do przywozu...

Zawiadomienie dotyczące cła antydumpingowego obowiązującego w odniesieniu do przywozu płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą.

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu...

Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została średnia stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1687 z dnia 8 października 2019 r....

10.10.2019 Rozporządzenie wykonawcze 2019/1687 zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2179 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Zawiadomienie dotyczące rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2179 nakładającego...

Zawiadomienie dotyczące rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2179 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1223 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie...

03.05.2024 Rozporządzenie wykonawcze 2024/1223 w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu nowego producenta eksportującego w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/265

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/409 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające...

13.03.2015 Rozporządzenie wykonawcze 2015/409 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 917/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu...

30.09.2023 Wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/782 z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające...

21.05.2015 Rozporządzenie wykonawcze 2015/782 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 917/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez dodanie jednego przedsiębiorstwa do wykazu producentów z Chińskiej Republiki Ludowej zawartego w załączniku I

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1109/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dotyczące...

19.12.2012 Rozporządzenie wykonawcze 1109/2012 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej
1    1  2  3  4  5    30

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024