Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069 2 ), obejmujący obszar 1470,92 ha, położony w województwie zachodniopomorskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 608527,07 205731,79
2 608391,96 205703,83
3 608391,98 205703,91
4 608340,80 205669,24
5 607901,43 205782,06
6 607900,77 205782,22
7 607900,77 205781,70
8 607891,87 205780,49
9 607820,84 205737,76
10 607787,43 205708,26
11 607713,09 205662,51
12 607679,08 205641,74
13 607678,78 205639,94
14 607676,97 205639,04
15 607676,95 205639,08
16 607674,93 205638,10
17 607668,87 205650,34
18 607667,54 205651,95
19 607658,61 205649,57
20 607644,77 205642,95
21 607616,17 205636,33
22 607599,32 205633,92
23 607566,51 205639,34
24 607490,67 205651,07
25 607626,99 205884,78
26 607571,40 205914,38
27 607523,06 205938,24
28 607427,63 205985,95
29 607241,17 206082,64
30 607163,95 206121,56
31 607087,35 206163,00
32 606833,09 206294,84
33 606640,34 206395,92
34 606458,90 206490,10
35 606349,03 206545,97
36 606097,91 206673,42
37 605917,72 206764,45
38 605745,70 206606,24
39 605706,77 206571,08
40 605672,87 206562,30
41 605513,40 206579,25
42 605428,02 206614,40
43 605330,71 206640,14
44 605212,05 206677,81
45 605107,83 206698,53
46 605008,63 206717,37
47 604996,71 206719,88
48 604948,36 206743,74
49 604876,79 206790,82
50 604821,54 206825,98
51 604774,46 206844,19
52 604707,91 206841,68
53 604650,78 206859,88
54 604576,07 206891,90
55 604449,25 206964,10
56 604379,04 207005,00
57 604375,21 206937,58
58 604306,35 206950,42
59 604306,33 206950,09
60 604287,07 206786,96
61 604283,76 206758,37
62 604275,63 206743,02
63 604144,40 206733,99
64 604061,94 206727,67
65 604068,86 206788,77
66 603967,13 206793,28
67 603939,44 206794,79
68 603955,39 206700,58
69 603962,64 206665,57
70 603850,82 206646,27
71 603897,41 206529,80
72 603881,44 206527,80
73 603896,75 206489,20
74 603900,74 206397,35
75 603902,74 206390,69
76 603979,28 206232,96
77 604009,89 206157,75
78 604058,48 206061,91
79 604126,37 205961,41
80 604140,34 205936,11
81 604156,32 205890,86
82 604166,97 205866,90
83 604167,63 205858,24
84 604192,92 205777,05
85 604215,55 205701,17
86 604251,49 205631,95
87 604264,80 205590,69
88 604282,77 205522,80
89 604301,41 205484,20
90 604324,04 205410,99
91 604340,68 205320,47
92 604344,67 205298,51
93 604348,67 205228,62
94 604331,36 205118,14
95 604327,37 205094,18
96 604310,06 205021,63
97 604305,40 204982,36
98 604302,08 204963,73
99 604302,08 204914,48
100 604312,06 204895,17
101 604315,39 204867,89
102 604324,71 204826,62
103 604335,35 204734,11
104 604338,68 204713,48
105 604344,01 204688,85
106 604350,66 204671,55
107 604350,66 204625,62
108 604431,86 204617,64
109 604461,15 204614,31
110 604534,36 204596,34
111 604533,69 204559,07
112 604582,28 204540,43
113 604611,56 204521,79
114 604643,51 204499,83
115 604668,14 204471,21
116 604711,40 204403,99
117 604720,05 204390,68
118 604736,69 204387,35
119 604753,99 204382,69
120 604819,88 204381,36
121 604847,17 204385,35
122 604871,80 204400,00
123 604907,07 204418,63
124 604931,70 204429,95
125 604985,61 204449,91
126 605052,17 204491,84
127 605064,81 204499,83
128 605095,43 204510,48
129 605148,01 204525,12
130 605163,98 204528,45
131 605177,96 204531,11
132 605196,59 204543,09
133 605221,88 204553,74
134 605287,77 204559,73
135 605353,67 204572,38
136 605421,55 204581,69
137 605443,52 204585,02
138 605497,43 204605,65
139 605524,71 204628,28
140 605529,37 204641,60
141 605591,94 204674,87
142 605645,85 204697,50
143 605656,50 204700,16
144 605715,73 204706,15
145 605774,30 204690,85
146 605824,88 204708,82
147 605855,50 204712,81
148 605931,37 204704,82
149 605972,64 204702,83
150 606033,87 204710,81
151 606054,50 204708,15
152 606077,13 204704,82
153 606107,75 204689,52
154 606147,02 204644,26
155 606228,88 204597,67
156 606254,17 204543,09
157 606296,10 204456,57
158 606361,99 204405,32
159 606373,31 204395,34
160 606376,64 204367,38
161 606407,92 204364,06
162 606493,77 204352,74
163 606574,31 204357,40
164 606644,19 204362,72
165 606682,13 204367,38
166 606783,96 204384,02
167 606829,22 204396,67
168 606901,76 204379,36
169 606917,74 204376,04
170 606975,64 204381,36
171 606975,50 204372,58
172 607014,22 204380,32
173 607089,74 204419,05
174 607124,59 204440,67
175 607131,36 204444,86
176 607132,33 204443,89
177 607174,60 204473,58
178 607213,01 204501,66
179 607317,74 204577,70
180 607373,65 204597,67
181 607408,26 204608,98
182 607451,52 204587,68
183 607478,81 204553,08
184 607506,76 204550,41
185 607558,01 204544,42
186 607586,63 204541,10
187 607691,79 204575,70
188 607765,66 204633,61
189 607786,96 204649,58
190 607811,59 204670,88
191 607837,55 204693,51
192 607869,49 204726,12
193 607910,76 204771,38
194 607943,37 204806,66
195 607964,74 204840,98
196 607804,22 204920,57
197 607812,85 205062,89
198 607932,16 205061,45
199 608037,88 205083,43
200 608037,88 205083,53
201 608038,16 205083,49
202 608042,54 205082,86
203 608043,39 205084,58
204 608099,78 205198,67
205 608130,39 205235,28
206 608180,98 205259,24
207 608228,23 205284,53
208 608278,15 205309,82
209 608298,12 205320,47
210 608381,31 205376,38
211 608498,45 205399,67
212 608453,86 205508,16
213 608439,21 205542,10
214 608515,09 205596,68
215 608635,56 205644,60
216 608646,87 205690,52
217 608549,03 205705,83
218 608527,07 205731,79
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 612239,18 206749,64
2 612216,01 206766,14
3 612218,12 206790,71
4 612128,95 206858,12
5 612112,45 206856,71
6 612003,97 206927,28
7 611935,51 206976,43
8 611882,50 207008,02
9 611815,10 207050,15
10 611675,73 207134,40
11 611647,29 207151,61
12 611641,32 207154,06
13 611501,60 207112,99
14 611431,04 207149,50
15 611344,67 207194,08
16 611306,41 207314,50
17 611164,23 207380,15
18 611065,93 207424,03
19 611067,33 207386,47
20 611085,59 207300,11
21 611045,92 207292,03
22 611006,25 207347,85
23 610892,86 207399,81
24 610892,15 207438,42
25 610890,75 207514,61
26 610860,21 207528,65
27 610827,56 207524,08
28 610709,25 207503,72
29 610547,06 207474,58
30 610499,31 207252,36
31 610441,39 207248,85
32 610374,34 207298,70
33 610304,82 207330,65
34 610270,07 207327,84
35 610145,09 207317,66
36 610131,75 207316,61
37 610068,91 207303,97
38 609860,73 207318,01
39 609815,09 207320,82
40 609778,58 207318,01
41 609774,02 207287,47
42 609611,47 207234,46
43 609533,89 207173,72
44 609509,31 207146,34
45 609470,00 207101,05
46 609456,30 207049,10
47 609501,94 207079,29
48 609512,82 207079,99
49 609519,14 207068,05
50 609507,91 207025,22
51 609518,09 207015,74
52 609546,88 207009,78
53 609564,78 207012,23
54 609576,02 207007,67
55 609570,40 206987,66
56 609552,14 206948,69
57 609539,51 206879,53
58 609536,70 206820,20
59 609473,51 206840,56
60 609464,03 206836,00
61 609454,20 206823,36
62 609421,20 206767,19
63 609407,51 206751,74
64 609386,79 206741,91
65 609348,53 206730,33
66 609338,70 206734,89
67 609326,06 206740,16
68 609308,16 206759,82
69 609287,79 206787,55
70 609272,35 206794,57
71 609260,76 206777,37
72 609241,80 206756,31
73 609212,67 206725,77
74 609205,29 206718,39
75 609193,01 206696,63
76 609186,69 206685,39
77 609179,67 206660,82
78 609174,05 206610,97
79 609174,75 206608,16
80 609176,86 206605,70
81 609189,50 206604,65
82 609191,25 206601,49
83 609179,67 206577,97
84 609178,96 206554,80
85 609176,16 206537,60
86 609161,06 206510,21
87 609159,66 206500,03
88 609159,30 206450,88
89 609157,55 206395,77
90 609157,20 206381,02
91 609161,76 206351,88
92 609160,36 206296,06
93 609157,20 206237,79
94 609156,50 206226,90
95 609130,17 206177,40
96 609100,33 206139,49
97 609074,35 206112,46
98 609053,99 206087,88
99 609001,33 206025,04
100 608982,72 206003,28
101 609059,60 205921,48
102 608966,57 205863,55
103 608960,25 205861,80
104 608937,08 205872,33
105 608905,13 205875,84
106 608848,61 205845,30
107 608846,16 205843,89
108 608791,04 205778,60
109 608782,26 205769,12
110 608778,75 205716,46
111 608775,24 205668,36
112 608818,77 205633,61
113 608826,50 205628,69
114 608858,09 205616,05
115 608861,25 205608,68
116 608830,01 205596,04
117 608820,18 205593,59
118 608802,97 205579,89
119 608772,08 205552,16
120 608767,21 205547,45
121 608791,97 205488,48
122 608823,90 205487,82
123 608854,20 205493,36
124 608894,93 205507,70
125 608954,56 205548,75
126 608971,83 205561,13
127 608988,77 205577,10
128 609018,09 205596,65
129 609029,41 205605,17
130 609087,69 205632,55
131 609152,63 205663,45
132 609168,78 205678,19
133 609183,53 205681,35
134 609212,31 205700,31
135 609237,24 205728,75
136 609254,44 205742,09
137 609301,48 205777,54
138 609327,11 205810,89
139 609341,51 205796,15
140 609426,81 205814,41
141 609497,03 205851,97
142 609542,67 205876,19
143 609579,18 205911,65
144 609623,76 205963,61
145 609634,64 205972,03
146 609657,46 205988,53
147 609670,10 205994,15
148 609676,77 205997,31
149 609716,44 206006,44
150 609738,56 206009,95
151 609787,71 206008,54
152 609843,18 205992,75
153 609920,41 205969,22
154 609971,31 205955,53
155 610017,65 205970,28
156 610059,78 205991,34
157 610099,80 206005,73
158 610138,42 206013,11
159 610153,87 206057,34
160 610165,80 206085,08
161 610181,25 206109,30
162 610219,52 206118,78
163 610237,07 206122,29
164 610267,61 206122,64
165 610294,99 206108,60
166 610324,84 206110,70
167 610375,04 206128,61
168 610402,07 206124,39
169 610417,87 206121,59
170 610454,73 206107,19
171 610505,63 206102,28
172 610583,22 206095,61
173 610569,18 206046,11
174 610562,50 206021,88
175 610557,24 206005,38
176 610554,43 205998,71
177 610553,73 205989,59
178 610554,08 205962,55
179 610540,39 205928,85
180 610544,25 205914,46
181 610556,89 205865,66
182 610571,98 205817,92
183 610587,78 205769,82
184 610600,42 205745,25
185 610649,22 205704,52
186 610723,99 205650,11
187 610759,80 205630,10
188 610808,25 205589,37
189 610807,90 205508,98
190 610936,39 205482,65
191 610956,40 205471,06
192 611021,35 205438,77
193 611086,99 205405,77
194 611131,58 205382,95
195 611227,77 205334,15
196 611296,58 205299,75
197 611386,10 205322,57
198 611393,12 205323,97
199 611447,89 205319,41
200 611499,84 205282,90
201 611548,29 205253,41
202 611562,33 205245,68
203 611623,77 205221,11
204 611678,54 205206,71
205 611737,16 205193,02
206 611761,39 205195,13
207 611801,76 205199,69
208 611917,26 205209,87
209 611948,85 205213,03
210 612043,64 205236,55
211 612125,79 205256,21
212 612231,46 205289,92
213 612235,67 205298,34
214 612306,94 205322,92
215 612390,14 205352,76
216 612497,92 205386,11
217 612581,47 205412,09
218 612813,88 205482,65
219 613005,21 205544,79
220 613053,65 205561,29
221 613086,92 205571,58
222 613087,34 205572,06
223 613110,41 205590,33
224 613260,19 205747,48
225 613296,88 205785,30
226 613429,14 205921,42
227 613372,39 205949,65
228 613371,32 205950,28
229 613272,36 206014,86
230 613226,73 206044,00
231 613204,26 206069,98
232 613194,78 206081,21
233 613147,03 206118,43
234 613069,80 206166,52
235 613041,36 206181,62
236 613012,58 206194,96
237 613002,05 206199,87
238 612959,57 206239,19
239 612946,58 206250,78
240 612844,42 206317,48
241 612815,63 206336,09
242 612788,25 206349,08
243 612762,97 206367,68
244 612708,21 206407,70
245 612687,14 206425,26
246 612668,18 206449,48
247 612634,83 206475,46
248 612538,29 206550,23
249 612507,40 206574,81
250 612401,73 206648,88
251 612274,64 206735,95
252 612264,81 206742,27
253 612240,94 206738,05
254 612239,18 206749,64
3)
granica trzeciej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 615490,38 205150,71
2 615472,78 205134,25
3 615489,25 205028,66
4 615354,14 205008,79
5 615358,68 204939,53
6 615238,33 204954,29
7 615139,56 204982,11
8 615140,12 205043,42
9 615131,61 205149,01
10 614969,25 205120,62
11 615014,67 205007,09
12 615005,58 204984,95
13 614931,78 204971,32
14 614928,95 204929,88
15 614874,45 204929,88
16 614789,86 204925,91
17 614783,62 205066,13
18 614827,33 205080,32
19 614809,73 205147,87
20 614814,27 205154,68
21 614779,35 205212,27
22 614768,81 205348,35
23 614758,51 205349,29
24 614659,69 205377,60
25 614645,91 205381,66
26 614639,19 205383,72
27 614563,94 205405,41
28 614506,68 205407,57
29 614416,66 205385,61
30 614169,28 205325,12
31 613888,78 205255,98
32 613816,08 205238,34
33 613816,19 205237,54
34 613798,67 205190,82
35 613771,27 205150,71
36 613769,02 205147,43
37 613761,35 205136,26
38 613745,90 205034,81
39 613517,17 204996,22
40 613289,23 204964,62
41 613253,18 204959,51
42 613184,05 204941,11
43 613081,58 204972,70
44 612993,58 204981,81
45 612993,55 204981,40
46 612988,34 204902,12
47 612960,57 204773,09
48 612983,71 204531,21
49 613005,70 204373,24
50 613012,07 204327,53
51 613012,65 204327,53
52 613016,70 204291,65
53 613017,70 204289,55
54 613110,10 204293,52
55 613173,12 204307,71
56 613212,85 204312,25
57 613297,44 204321,90
58 613412,68 204307,14
59 613435,38 204306,00
60 613483,64 204311,68
61 613540,40 204315,09
62 613634,07 204320,76
63 613650,53 204327,58
64 613682,89 204348,01
65 613693,68 204362,77
66 613773,15 204471,20
67 613812,89 204525,70
68 613852,06 204581,33
69 613887,26 204617,66
70 613916,77 204639,23
71 613997,39 204678,40
72 614068,91 204704,52
73 614161,44 204723,82
74 614322,67 204781,15
75 614441,88 204812,37
76 614487,29 204810,10
77 614540,65 204807,27
78 614617,86 204815,78
79 614639,43 204808,97
80 614649,65 204805,56
81 614666,11 204799,32
82 614701,87 204782,29
83 614759,21 204767,53
84 614798,95 204764,69
85 614955,06 204749,93
86 615029,99 204765,26
87 615036,81 204772,07
88 615053,27 204777,18
89 615052,13 204785,69
90 615077,68 204786,26
91 615111,74 204775,48
92 615200,86 204767,53
93 615281,47 204800,45
94 615393,88 204843,60
95 615452,91 204853,82
96 615501,73 204848,71
97 615598,81 204844,73
98 615783,87 204840,76
99 615802,04 204848,14
100 615812,82 204856,65
101 615705,53 204934,43
102 615624,92 204998,01
103 615603,92 205017,31
104 615578,37 205046,83
105 615490,38 205150,71

_______________________________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
4 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
5 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
___________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021