Zmiana granic niektórych miast w województwach: bielskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i wrocławskim.

Dz.U.79.26.155
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 8 listopada 1979 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1.  W województwie bialskopodlaskim włącza się do miasta Biała Podlaska z gminy Biała Podlaska obszary wsi Sidorki i Sielczyk oraz część obszaru wsi Stary Sławacinek o powierzchni 109,82 ha.
§  2.  W województwie kaliskim włącza się:
1) do miasta Ostrowa Wielkopolskiego z gminy Ostrów Wielkopolski obszar wsi Pruślin, część obszaru wsi Gorzyce Wielkie o powierzchni 123,52 ha, część obszaru wsi Karski o powierzchni 309,03 ha, część obszaru wsi Wtórek o powierzchni 198,82 ha i część obszaru wsi Zacharzew o powierzchni 385,51 ha,
2) do miasta Pleszewa z gminy Pleszew część obszaru wsi Nowa Wieś o powierzchni 56,38 ha.
§  3.  W województwie kieleckim włącza się do miasta Kielc:
1) z gminy Daleszyce część obszaru wsi Mójcza o powierzchni 73,53 ha i część obszaru wsi Suków o powierzchni 31,33 ha,
2) z gminy Górno część obszaru wsi Cedzyna o powierzchni 52,51 ha,
3) z gminy Masłów obszar wsi Ostra Górka i Zagórze, część obszaru wsi Dąbrowa o powierzchni 382,17 ha i część obszaru wsi Domaszowice o powierzchni 176,46 ha,
4) z gminy Miedziana Góra obszar wsi Niewachlów Pierwszy, część obszaru wsi Kostomłoty Pierwsze o powierzchni 49,27 ha i część obszaru wsi Niewachlów Drugi o powierzchni 1.746,99 ha,
5) z gminy Morawica część obszaru wsi Bilcza o powierzchni 34,49 ha i część obszaru wsi Dyminy o powierzchni 867,47 ha,
6) z gminy Sitkówka-Nowiny obszary wsi: Dobromyśl, Leśniówka, Posłowice i Zalesie oraz część obszaru wsi Kowala o powierzchni 121,39 ha, część obszaru wsi Sitkówka-Nowiny o powierzchni 151,13 ha i część obszaru wsi Zagrody o powierzchni 78,64 ha.
§  4.  W województwie konińskim włącza się do miasta Turku z gminy Turek część obszaru wsi Korytków o powierzchni 144,79 ha, część obszaru wsi Obrębizna o powierzchni 5,43 ha, część obszaru wsi Szadów Pański o powierzchni 24,09 ha i część obszaru wsi Żuki o powierzchni 35,56 ha.
§  5.  W województwie lubelskim włącza się do miasta Poniatowej z gminy Poniatowa obszary wsi Leśniczówka i Młynki, część obszaru wsi Henin o powierzchni 133,88 ha i część obszaru wsi Kraczewice Rządowe o powierzchni 12,90 ha.
§  6.  W województwie ostrołęckim włącza się:
1) do miasta Chorzele z gminy Chorzele część obszaru wsi Brzeski-Kołaki o powierzchni 2,04 ha,
2) do gminy Chorzele z miasta Chorzele obszar o powierzchni 757,64 ha,
3) do miasta Przasnysza z gminy Przasnysz część obszaru wsi Sierakowo o powierzchni 75,65 ha.
§  7.  W województwie pilskim włącza się:
1) do miasta Chodzieży z gminy Chodzież część obszaru wsi Oleśnica o powierzchni 41,12 ha, część obszaru wsi Rataje o powierzchni 13,79 ha i część obszaru wsi Studzieniec o powierzchni 109,98 ha,
2) do gminy Chodzież z miasta Chodzieży obszar o powierzchni 106,57 ha,
3) do gminy Krzyż z miasta Krzyża obszar o powierzchni 1,53 ha,
4) do gminy Margonin z miasta Margonina obszar o powierzchni 29,67 ha,
5) do miasta Wągrowca z gminy Wągrowiec część obszaru wsi Kaliska o powierzchni 19,14 ha, część obszaru wsi Łęgowo o powierzchni 32,97 ha i część obszaru wsi Rgielsko o powierzchni 57,58 ha,
6) do gminy Wągrowiec z miasta Wągrowca obszar o powierzchni 308,57 ha,
7) do miasta Wielenia z gminy Wieleń część obszaru wsi Wieleń Północny o powierzchni 125,30 ha,
8) do miasta Wronki z gminy Wronki część obszaru wsi Stróżki o powierzchni 28,21 ha,
9) do miasta Wyrzyska z gminy Wyrzysk część obszaru wsi Polanowo o powierzchni 8,97 ha i część obszaru wsi Wyrzysk Skarbowy o powierzchni 2,42 ha.
§  8.  W województwie sieradzkim włącza się do miasta Sieradza:
1) z gminy Sieradz obszary wsi: Męka-Jamy, Męka Księża, Mokre Wojsławskie, Woźniki - Kolonia i Zapusta Mała oraz część obszaru wsi Dzigorzew o powierzchni 231,43 ha, część obszaru wsi Herby o powierzchni 124,27 ha, część obszaru wsi Jeziory o powierzchni 119,08 ha, część obszaru wsi Kłocko o powierzchni 331,09 ha, część obszaru wsi Męcka Wola o powierzchni 219,97 ha, część obszaru wsi Męka o powierzchni 357,71 ha, część obszaru wsi Monice o powierzchni 115,30 ha, część obszaru wsi Wola Dzierlińska o powierzchni 387,21 ha, część obszaru wsi Woźniki o powierzchni 510,28 ha i część obszaru wsi Zapusta Wielka o powierzchni 303,48 ha,
2) z gminy Wróblew część obszaru wsi Smardzew o powierzchni 112,61 ha.
§  9.  W województwie tarnobrzeskim włącza się do miasta Janowa Lubelskiego z gminy Janów Lubelski obszar wsi Biała Poduchowna, obszar osady Obrówka o powierzchni 54,93 ha i część obszaru wsi Ruda o powierzchni 24,94 ha.
§  10.  W województwie włocławskim włącza się do miasta Włocławka:
1) z gminy Fabianki część obszaru wsi Zarzeczewo o powierzchni 225,64 ha,
2) z gminy Włocławek obszary wsi: Kawka, Korabniki, Krzywa Góra, Leopoldowo, Łęg, Michelin, Mielęcin, Rózinowo i Rybnica, część obszaru wsi Ludwinowo o powierzchni 182,66 ha i część obszaru wsi Mikanowo o powierzchni 342,13 ha.
§  11.  Szczegółowego opisu granic miast wymienionych w § 1-10 dokonają wojewodowie w drodze zarządzeń. Zarządzenia podlegają opublikowaniu w dziennikach urzędowych wojewódzkich rad narodowych.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1979 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.26.155

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic niektórych miast w województwach: bielskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i wrocławskim.
Data aktu: 08/11/1979
Data ogłoszenia: 27/11/1979
Data wejścia w życie: 01/12/1979