Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.37.31.247
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 kwietnia 1937 r.
w porozumieniu z Ministrami; Przemyślu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach Celnych i zwolnieniach od cła.
Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ż dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
§  1. Wykaz Nr 1, dołączony do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 576) w brzmieniu nadanym mu rozporządzeniami: z dnia 17 grudnia 1936 r. z 900 p. 1 (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 665), z dnia 10 lutego 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 85) i z dnia 8 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 227), uzupełnia się jak następuje:
Pozycje i punkty

t.c. przywozowej

Nazwa towaru Cło zniżone

w %% cła

normalnego (autonomicznego)

z 745 Wyroby z gumy miękkiej, chociażby z dodatkiem innych materiałów - do wyrobu samochodów 5
z 900 p. 1 Szyby samochodowe prasowane lub lane - do wyrobu samochodów 5
z 1140 Części nadwozi samochodowych - do wyrobu samochodów 1
z 1145 Części metalowe - do
z p. 14 wyrobu samochodów 2
z grup: 63,

64 i 65

Półfabrykaty, sprowadzane przez przemysł wyrobu samochodów, podwozi samochodowych i ciągówek - do wyrobu ciągówek 5
z grup: 66, 67, 69, 70, 71, 73 i 74 Gotowe części, sprowadzane przez przemysł wyrobu samochodów, podwozi samochodowych i ciągówek - do wyrobu ciągówek 5
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1937.31.247

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Data aktu: 19/04/1937
Data ogłoszenia: 24/04/1937
Data wejścia w życie: 24/04/1937