Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 05 kwietnia 2022

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.2022.757 Przedterminowe wybory wójta gminy Koczała w województwie pomorskim.
Dz.U.2022.756 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.
Dz.U.2022.755 Zmiana ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2022.754 t.j. Udzielanie pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z...
Dz.U.2022.753 Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.
Dz.U.2022.752 Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Dz.U.2022.751 Wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe...
Dz.U.2022.750 Zmiana rozporządzenia w sprawie czasu służby policjantów.
Dz.U.2022.749 Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych...
Dz.U.2022.748 Zmiana rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Dz.U.2022.747 t.j. System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U.2022.746 Zmiana rozporządzenia w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.
Dz.U.2022.745 Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.
Dz.U.2022.744 Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Dz.U.2022.743 Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.
Dz.U.2022.742 Wydawanie karty kwalifikacji kierowcy.
Dz.U.2022.741 Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.
Dz.U.2022.740 t.j. Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń...
Dz.U.2022.739 Szkolenie i egzaminowanie kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski