PPP w duchu zaufania

Chcemy, aby nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym była wyrazem zaufania do obywateli, a także stwarzała jak najszersze możliwości realizacji projektów w tej formule - powiedział sekretarz...

19.06.2008

Prof. Jan Baszkiewicz doktorem h.c. UMCS

Wybitny polski uczony, prawnik i historyk myśli politycznej, prof. Jan Baszkiewicz otrzymał doktorat h.c. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

19.06.2008

Prof. Jan Baszkiewicz doktorem h.c. UMCS

Prawnicy

Wybitny polski uczony, prawnik i historyk myśli politycznej, prof. Jan Baszkiewicz otrzymał doktorat h.c. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

19.06.2008

Straż Graniczna mówi "NIE" korupcji

Znana jest lista zwycięzców konkursu pt. Straż Graniczna przeciw korupcji. Komisja Konkursowa wyłoniła 3 najlepsze plakaty oraz wyróżniła pomysły 2 autorów

18.06.2008

Doktorat h.c. dla Eckarta Hiena

Prawnicy

Doktor Eckart Hien, wybitny znawca prawa administracyjnego, były prezes Federalnego Sądu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec otrzymał 17 czerwca honorowy doktorat Uniwersytetu...

18.06.2008

31 proc. firm korzysta z e-podpisu

31 proc. przedsiębiorstw korzysta z podpisu elektronicznego wynika z sondażu Business Centre Club. Podpis elektroniczny jest wciąż mało rozpowszechniony wśród przedsiębiorców. Dlaczego tak się...

18.06.2008

Co może kontroler skarbowy?

Uprawnienia organów kontroli skarbowej do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych oraz żądanie od innych administratorów danych udostępnienia posiadanych informacji jest...

18.06.2008

Umowa między RP i Republiką Macedonii

Podpisano umowę między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości

17.06.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski