W swoim wystąpieniu do uczestników zjazdu minister odniósł się do dyskusji o nowoczesnym kształcie zawodów prawniczych. - Wymaga ona refleksji i dialogu na temat zakresu kompetencji drugiego z prawniczych zawodów zaufania publicznego, tj. zawodu radcy prawnego - powiedział. - Chciałbym, co już deklarowałem, aby tą sprawą zajął się zespół ekspertów, w skład którego powinni wejść przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych, zwłaszcza adwokaci i radcowie prawni - dodał.
Ta wspomniana deklaracja padła podczas odbytego dwa tygodnie wcześniej krajowego zjazdu radców prawnych. Krzysztof Kwiatkowski mówił wtedy, że  różnice pomiędzy kompetencjami radców prawnych i adwokatów są niewielkie, identyczny jest także zakres egzaminu zawodowego. Ustosunkowując się do przedstawionego już wcześniej przez Krajową Radę Radców Prawnych projektu zmierzającego do nadania radcom pranym także uprawnienia do prowadzenia obron karnych, minister zapowiedział powołanie specjalnego zespołu do spraw zrównania kompetencji radców i adwokatów w zakresie obrony w sprawach karnych.

Przemawiając na adwokackim zjeździe minister Krzysztof Kwiatkowski wskazał także na potrzebę głębszej analizy i refleksji nad zasadami ustalania wynagradzania adwokatów i radców prawnych. - Konieczne wydaje się wypracowanie nowych zasad wynagradzania adwokata za pomoc prawną ściśle wiążącą się z rzeczywistym nakładem pracy - powiedział.
Minister sprawiedliwości przypomniał także o wprowadzonej na jego wniosek nowej regulacji w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie trybu opiniowania kandydatów na urząd sędziego, gwarantującej rzeczywisty udział przedstawicieli samorządu adwokackiego w konkursie na stanowiska sędziowskie. - Jako minister sprawiedliwości liczę na państwa pomoc i współpracę w tworzeniu lepszego prawa, które będzie służyło obywatelom - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Życzę państwu satysfakcji z wykonywania zawodu adwokata, który polega na pomaganiu innym ludziom, bo adwokaci to ludzie, którzy innym nigdy nie odmawiają swojej pomocy - zakończył.